اپ سنتر مک

مرجع دانلود جدیدترین اپلیکیشن‌های مک

 • نام اپلیکیشن: Pixelmator Pro 1.5.5
 • نسخه: 1.5.5
 • حجم: 197 MB
 • نام اپلیکیشن: Adguard 2.4.3
 • نسخه: 2.4.3
 • حجم: 72 MB
 • نام اپلیکیشن: QLab Pro 4.6.1
 • نسخه: 4.6.1
 • حجم: 15 MB
 • نام اپلیکیشن: ExactScan Pro 20.2.3
 • نسخه: 20.2.3
 • حجم: 16 MB
 • نام اپلیکیشن: BiglyBT 2.2.0.2
 • نسخه: 2.2.0.2
 • حجم: 11 MB
 • نام اپلیکیشن: Sketch 63.1
 • نسخه: 63.1
 • حجم: 62 MB
 • نام اپلیکیشن: Airmail 4.0
 • نسخه: 4.0
 • حجم: 60.2 MB
 • نام اپلیکیشن: Grids 6.0.2
 • نسخه: 6.0.2
 • حجم: 38 MB
 • نام اپلیکیشن: ProFind 1.7.2
 • نسخه: 1.7.2
 • حجم: 20 MB
 • نام اپلیکیشن: Display Maestro 3.0.5
 • نسخه: 3.0.5
 • حجم: 20 MB
 • نام اپلیکیشن: Back-in-time 5.1.1
 • نسخه: 5.1.1
 • حجم: 9 MB
 • نام اپلیکیشن: Gemini 2.6.0
 • نسخه: 2.6.0
 • حجم: 42 MB
 • نام بازی: World of Warcraft 3.3.5a
 • نسخه: 3.3.5a
 • حجم: 18.3 GB
 • نام بازی: Asterix & Obelix 3
 • نسخه: 3
 • حجم: 1.15 GB
 • نام بازی: Counter-Strike: Global Offensive 1.1
 • نسخه: 1.1
 • حجم: 3.82 GB
 • نام بازی: Shadow of the Tomb Raider – Definitive Edition 1.0
 • نسخه: 1.0
 • حجم: 56.27 GB
 • نام بازی: Mafia III
 • نسخه: 2017
 • حجم: 48.7 GB
 • نام بازی: Rise of the Tomb Raider™
 • نسخه: 1.0.4
 • حجم: 31.6 GB
 • نام بازی: Alto's Adventure
 • نسخه: Version 1.0.3
 • حجم: 52.6 MB
 • نام بازی: Divinity: Original Sin
 • نسخه: 2.3.0.13 / DRM-FREE
 • حجم: 9.97 GB
 • نام بازی: Batman: Arkham City GOTY
 • نسخه: Version 1.2.1
 • حجم: 12.6 GB