این وب‌سایت از حالت Light و ‌Dark Mode پشتیبانی می‌کند و بر اساس حالت تم سیستم‌عامل شما، به صورت خودکار تغییر می‌کند.

اپ سنتر مک

مرجع دانلود جدیدترین اپلیکیشن‌های مک

 • نام اپلیکیشن: macOS Big Sur 11.2.1
 • نسخه: 11.2.1
 • حجم: 12.5 GB
 • نام اپلیکیشن: Rhino 7 v7.4.21047
 • نسخه: 7 v7.4.21047
 • حجم: 413 MB
 • نام اپلیکیشن: Adobe Photoshop 2021 22.2
 • نسخه: 22.2
 • حجم: 3.41 GB
 • نام اپلیکیشن: Sketch 70.6
 • نسخه: 70.6
 • حجم: 62 MB
 • نام اپلیکیشن: Xcode 12.5 Beta 2
 • نسخه: 12.5 Beta 2
 • حجم: 11.5 GB
 • نام اپلیکیشن: Parallels Desktop Business Edition 16.1.2
 • نسخه: 16.1.2
 • حجم: 270 MB
 • نام اپلیکیشن: NeoOffice 2017.25
 • نسخه: 2017.25
 • حجم: 260 MB
 • نام اپلیکیشن: Xliff Editor 2.9.3
 • نسخه: 2.9.3
 • حجم: 8 MB
 • نام اپلیکیشن: Wirecast Pro 14.1.1
 • نسخه: 14.1.1
 • حجم: 200 MB
 • نام اپلیکیشن: Sublime Text 4 build 4098
 • نسخه: 4098
 • حجم: 32 MB
 • نام اپلیکیشن: Reeder 5.0.5
 • نسخه: 5.0.5
 • حجم: 9 MB
 • نام اپلیکیشن: Rhino 7 v7.3.21026.1
 • نسخه: 7.1.20343
 • حجم: 413 MB
 • نام بازی: World of Warcraft 3.3.5a
 • نسخه: 3.3.5a
 • حجم: 18.3 GB
 • نام بازی: Asterix & Obelix 3
 • نسخه: 3
 • حجم: 1.15 GB
 • نام بازی: Counter-Strike: Global Offensive 1.1
 • نسخه: 1.1
 • حجم: 3.82 GB
 • نام بازی: Shadow of the Tomb Raider – Definitive Edition 1.0
 • نسخه: 1.0
 • حجم: 56.27 GB
 • نام بازی: Mafia III
 • نسخه: 2017
 • حجم: 48.7 GB
 • نام بازی: Rise of the Tomb Raider™
 • نسخه: 1.0.4
 • حجم: 31.6 GB
 • نام بازی: Alto's Adventure
 • نسخه: Version 1.0.3
 • حجم: 52.6 MB
 • نام بازی: Divinity: Original Sin
 • نسخه: 2.3.0.13 / DRM-FREE
 • حجم: 9.97 GB
 • نام بازی: Batman: Arkham City GOTY
 • نسخه: Version 1.2.1
 • حجم: 12.6 GB