اپ سنتر مک

مرجع دانلود جدیدترین اپلیکیشن‌های مک

 • نام اپلیکیشن: Xcode 12 beta 2
 • نسخه: Build 12A6163b
 • حجم: 9.7 GB
 • نام اپلیکیشن: Sketch 67
 • نسخه: 67
 • حجم: 60 MB
 • نام اپلیکیشن: Xcode 12 beta 1
 • نسخه: Build 12A6159
 • حجم: 9.7 GB
 • نام اپلیکیشن: macOS Big Sur 11.0 DP1
 • نسخه: 11.0 20A4299v
 • حجم: 9 GB
 • نام اپلیکیشن: Adobe CC Master Collection 2020
 • نسخه: 2020
 • حجم: 17.48 GB
 • نام اپلیکیشن: Icons8 5.7.3
 • نسخه: 5.7.3
 • حجم: 172 MB
 • نام اپلیکیشن: Pixelmator Pro 1.6.4
 • نسخه: 1.6.4
 • حجم: 201 MB
 • نام اپلیکیشن: Nik Collection 2 by DxO 3.0.7
 • نسخه: 3.0.7
 • حجم: 2.2 GB
 • نام اپلیکیشن: Folx Pro 5.19
 • نسخه: 5.19
 • حجم: 35 MB
 • نام اپلیکیشن: OnyX 3.8.2
 • نسخه: 3.8.2
 • حجم: 5.8 MB
 • نام اپلیکیشن: VMware Fusion Pro 11.5.5
 • نسخه: 11.5.5
 • حجم: 585 MB
 • نام اپلیکیشن: macOS Catalina 10.15.5
 • نسخه: 10.15.5
 • حجم: 7.69 GB
 • نام بازی: World of Warcraft 3.3.5a
 • نسخه: 3.3.5a
 • حجم: 18.3 GB
 • نام بازی: Asterix & Obelix 3
 • نسخه: 3
 • حجم: 1.15 GB
 • نام بازی: Counter-Strike: Global Offensive 1.1
 • نسخه: 1.1
 • حجم: 3.82 GB
 • نام بازی: Shadow of the Tomb Raider – Definitive Edition 1.0
 • نسخه: 1.0
 • حجم: 56.27 GB
 • نام بازی: Mafia III
 • نسخه: 2017
 • حجم: 48.7 GB
 • نام بازی: Rise of the Tomb Raider™
 • نسخه: 1.0.4
 • حجم: 31.6 GB
 • نام بازی: Alto's Adventure
 • نسخه: Version 1.0.3
 • حجم: 52.6 MB
 • نام بازی: Divinity: Original Sin
 • نسخه: 2.3.0.13 / DRM-FREE
 • حجم: 9.97 GB
 • نام بازی: Batman: Arkham City GOTY
 • نسخه: Version 1.2.1
 • حجم: 12.6 GB