اپ سنتر مک

مرجع دانلود جدیدترین اپلیکیشن‌های مک

 • نام اپلیکیشن: Adobe Bridge 2021 v11.1
 • نسخه: 11.1
 • حجم: 1.6 GB
 • نام اپلیکیشن: Photomatix Pro 6.3
 • نسخه: 6.3
 • حجم: 33 MB
 • نام اپلیکیشن: MarsEdit 4.5
 • نسخه: 4.5
 • حجم: 25 MB
 • نام اپلیکیشن: Sketch 76
 • نسخه: 76
 • حجم: 69 MB
 • نام اپلیکیشن: Capture One 21 Pro 14.3.1.10
 • نسخه: 14.3.1.10
 • حجم: 600 MB
 • نام اپلیکیشن: iTranslate 1.5.0
 • نسخه: 1.5.0
 • حجم: 18 MB
 • نام اپلیکیشن: SketchUp Pro 21.1.298
 • نسخه: 21.1.298
 • حجم: 800 MB
 • نام اپلیکیشن: Microsoft Office 2019 16.51.0
 • نسخه: 16.51.0
 • حجم: 1.7 GB
 • نام اپلیکیشن: Transmit 5.7.6
 • نسخه: 5.7.6
 • حجم: 35 MB
 • نام اپلیکیشن: Pixelmator Pro 2.1.3
 • نسخه: 2.1.3
 • حجم: 333 MB
 • نام اپلیکیشن: BBEdit 14.0
 • نسخه: 14.0
 • حجم: 22.5 MB
 • نام اپلیکیشن: Adobe After Effects 2021 18.4
 • نسخه: 18.4
 • حجم: 5 GB
 • نام بازی: Poly Bridge 2 1.01
 • نسخه: 1.01
 • حجم: 355 MB
 • نام بازی: World of Warcraft 3.3.5a
 • نسخه: 3.3.5a
 • حجم: 18.3 GB
 • نام بازی: Asterix & Obelix 3
 • نسخه: 3
 • حجم: 1.15 GB
 • نام بازی: Counter-Strike: Global Offensive 1.1
 • نسخه: 1.1
 • حجم: 3.82 GB
 • نام بازی: Shadow of the Tomb Raider – Definitive Edition 1.0
 • نسخه: 1.0
 • حجم: 56.27 GB
 • نام بازی: Mafia III
 • نسخه: 2017
 • حجم: 48.7 GB
 • نام بازی: Rise of the Tomb Raider™
 • نسخه: 1.0.4
 • حجم: 31.6 GB
 • نام بازی: Alto's Adventure
 • نسخه: Version 1.0.3
 • حجم: 52.6 MB
 • نام بازی: Divinity: Original Sin
 • نسخه: 2.3.0.13 / DRM-FREE
 • حجم: 9.97 GB
 • نام بازی: Batman: Arkham City GOTY
 • نسخه: Version 1.2.1
 • حجم: 12.6 GB