27 نتایج جستجو برای xcode

منتشرشده در ۱ دی, ۱۳۹۹
 • نام اپلیکیشن: Xcode 12.3
 • نسخه: 12.3
 • حجم: 11.5 GB
منتشرشده در ۲ آذر, ۱۳۹۹
 • نام اپلیکیشن: Xcode 12.2
 • نسخه: 12.2
 • حجم: 10.7 GB
منتشرشده در ۲۲ آبان, ۱۳۹۹
 • نام اپلیکیشن: Xcode 12.2 RC
 • نسخه: 12.2 RC
 • حجم: 10.7 GB
منتشرشده در ۱ آبان, ۱۳۹۹
 • نام اپلیکیشن: Xcode 12.1
 • نسخه: 12.1
 • حجم: 10.5 GB
منتشرشده در ۲۲ مهر, ۱۳۹۹
 • نام اپلیکیشن: Xcode 12.2 Beta 2
 • نسخه: 12.2 Beta 2
 • حجم: 10.5 GB
منتشرشده در ۲۲ مهر, ۱۳۹۹
 • نام اپلیکیشن: Xcode 12.0.1
 • نسخه: 12.0.1
 • حجم: 10.5 GB
منتشرشده در ۳۰ شهریور, ۱۳۹۹
 • نام اپلیکیشن: Xcode 12.2 Beta 1
 • نسخه: 12.2 Beta 1
 • حجم: 10.5 GB
منتشرشده در ۲۶ شهریور, ۱۳۹۹
 • نام اپلیکیشن: Xcode 12 GM Seed
 • نسخه: 12A7209
 • حجم: 10.5 GB
منتشرشده در ۱۵ شهریور, ۱۳۹۹
 • نام اپلیکیشن: Xcode 11.7
 • نسخه: 11.7
 • حجم: 8.1 GB
منتشرشده در ۸ شهریور, ۱۳۹۹
 • نام اپلیکیشن: Xcode 12 Beta 6
 • نسخه: 12A8189n - Beta 6
 • حجم: 10.3 GB
منتشرشده در ۴ شهریور, ۱۳۹۹
 • نام اپلیکیشن: Xcode 12 Beta 5
 • نسخه: 12A8189h - Beta 5
 • حجم: 10.2 GB
منتشرشده در ۲۲ مرداد, ۱۳۹۹
 • نام اپلیکیشن: Xcode 12 Beta 4
 • نسخه: 12A8179i - Beta 4
 • حجم: 10.2 GB