منتشرشده در ۱۴ فروردین, ۱۴۰۰
 • نام اپلیکیشن: BBEdit 13.5.5
 • نسخه: 13.5.5
 • حجم: 14 MB
منتشرشده در ۱۴ فروردین, ۱۴۰۰
 • نام اپلیکیشن: Rhino 7 7.4.21078.01002
 • نسخه: 7.4.21078.01002
 • حجم: 413 MB
منتشرشده در ۱۴ فروردین, ۱۴۰۰
 • نام اپلیکیشن: MarsEdit 4.4.12
 • نسخه: 4.4.12
 • حجم: 25 MB
منتشرشده در ۱۴ فروردین, ۱۴۰۰
 • نام اپلیکیشن: Sketch 71.1
 • نسخه: 71.1
 • حجم: 65 MB
منتشرشده در ۱۴ فروردین, ۱۴۰۰
 • نام اپلیکیشن: Multitouch 1.24.5
 • نسخه: 1.24.5
 • حجم: 18 MB
منتشرشده در ۱۴ فروردین, ۱۴۰۰
 • نام اپلیکیشن: Wondershare Filmora X 10.2.0.31
 • نسخه: 10.2.0.31
 • حجم: 281 MB
منتشرشده در ۱۴ فروردین, ۱۴۰۰
 • نام اپلیکیشن: Downie 4.2.1
 • نسخه: 4.2.1
 • حجم: 53 MB
منتشرشده در ۱۴ فروردین, ۱۴۰۰
 • نام اپلیکیشن: Luminar 4.3.3
 • نسخه: 4.3.3
 • حجم: 408 MB
منتشرشده در ۱۴ فروردین, ۱۴۰۰
 • نام اپلیکیشن: Serial 2.0.9
 • نسخه: 2.0.9
 • حجم: 19 MB
منتشرشده در ۱۴ فروردین, ۱۴۰۰
 • نام اپلیکیشن: PCalc 4.9.2
 • نسخه: 4.9.2
 • حجم: 37 MB
منتشرشده در ۱۴ فروردین, ۱۴۰۰
 • نام اپلیکیشن: AnyTrans for iOS 8.8.1.20210325
 • نسخه: 8.8.1.20210325
 • حجم: 132 MB
منتشرشده در ۱۴ فروردین, ۱۴۰۰
 • نام اپلیکیشن: Movist Pro 2.6.7
 • نسخه: 2.6.7
 • حجم: 55.03 MB