منتشرشده در ۱۲ تیر, ۱۳۹۹
 • نام اپلیکیشن: Sketch 67
 • نسخه: 67
 • حجم: 60 MB
منتشرشده در ۱۰ تیر, ۱۳۹۹
 • نام اپلیکیشن: Xcode 12 beta 1
 • نسخه: Build 12A6159
 • حجم: 9.7 GB
منتشرشده در ۳ تیر, ۱۳۹۹
 • نام اپلیکیشن: macOS Big Sur 11.0 DP1
 • نسخه: 11.0 20A4299v
 • حجم: 9 GB
منتشرشده در ۲۶ خرداد, ۱۳۹۹
 • نام اپلیکیشن: Adobe CC Master Collection 2020
 • نسخه: 2020
 • حجم: 17.48 GB
منتشرشده در ۲۰ خرداد, ۱۳۹۹
 • نام اپلیکیشن: Icons8 5.7.3
 • نسخه: 5.7.3
 • حجم: 172 MB
منتشرشده در ۲۰ خرداد, ۱۳۹۹
 • نام اپلیکیشن: Pixelmator Pro 1.6.4
 • نسخه: 1.6.4
 • حجم: 201 MB
منتشرشده در ۲۰ خرداد, ۱۳۹۹
 • نام اپلیکیشن: Nik Collection 2 by DxO 3.0.7
 • نسخه: 3.0.7
 • حجم: 2.2 GB
منتشرشده در ۱۳ خرداد, ۱۳۹۹
 • نام اپلیکیشن: Folx Pro 5.19
 • نسخه: 5.19
 • حجم: 35 MB
منتشرشده در ۱۳ خرداد, ۱۳۹۹
 • نام اپلیکیشن: OnyX 3.8.2
 • نسخه: 3.8.2
 • حجم: 5.8 MB
منتشرشده در ۱۳ خرداد, ۱۳۹۹
 • نام اپلیکیشن: VMware Fusion Pro 11.5.5
 • نسخه: 11.5.5
 • حجم: 585 MB
منتشرشده در ۱۰ خرداد, ۱۳۹۹
 • نام اپلیکیشن: macOS Catalina 10.15.5
 • نسخه: 10.15.5
 • حجم: 7.69 GB
منتشرشده در ۳ خرداد, ۱۳۹۹
 • نام اپلیکیشن: Adobe After Effects CC 2020 17.0.6
 • نسخه: 2020 17.0.6
 • حجم: 2.27 GB