منتشرشده در ۷ آبان, ۱۳۹۸
 • نام اپلیکیشن: Paragon extFS 11.3.27
 • نسخه: 11.3.27
 • حجم: 27 MB
منتشرشده در ۷ آبان, ۱۳۹۸
 • نام اپلیکیشن: Paragon NTFS for Mac 15.5.71
 • نسخه: 15.5.71
 • حجم: 30 MB
منتشرشده در ۳ آبان, ۱۳۹۸
 • نام اپلیکیشن: Airmail 3.6.72
 • نسخه: 3.6.72
 • حجم: 61 MB
منتشرشده در ۳ آبان, ۱۳۹۸
 • نام اپلیکیشن: File Cabinet Pro 7.3.0
 • نسخه: 7.3.0
 • حجم: 17 MB
منتشرشده در ۳ آبان, ۱۳۹۸
 • نام اپلیکیشن: Adobe Photoshop CC 2019 20.0.7
 • نسخه: 20.0.7
 • حجم: 1.76 GB
منتشرشده در ۲۹ مهر, ۱۳۹۸
 • نام اپلیکیشن: Ableton Live Suite 10.1.3
 • نسخه: 10.1.3
 • حجم: 1.86GB
منتشرشده در ۲۸ مهر, ۱۳۹۸
 • نام اپلیکیشن: Geekbench 5.0.3
 • نسخه: 5.0.3
 • حجم: 119.22 MB
منتشرشده در ۲۸ مهر, ۱۳۹۸
 • نام اپلیکیشن: Microsoft Office for Mac Business Pro 2019
 • نسخه: 16.30.19101301
 • حجم: 1.55 GB
منتشرشده در ۲۳ مهر, ۱۳۹۸
 • نام اپلیکیشن: Vanilla Pro 1.2.2
 • نسخه: 1.2.2
 • حجم: 11 MB
منتشرشده در ۲۳ مهر, ۱۳۹۸
 • نام اپلیکیشن: Sketch 59
 • نسخه: 59
 • حجم: 53 MB
منتشرشده در ۲۲ مهر, ۱۳۹۸
 • نام اپلیکیشن: Xcode 11.1
 • نسخه: 11.1
 • حجم: 7.6 GB
منتشرشده در ۱۶ مهر, ۱۳۹۸
 • نام اپلیکیشن: Winclone pro 8.0
 • نسخه: 8.0
 • حجم: 17 MB