منتشرشده در ۱۷ بهمن, ۱۳۹۸
 • نام اپلیکیشن: Xcode 11.4 beta 1
 • نسخه: 11.4 beta 1
 • حجم: 7.8 GB
منتشرشده در ۱۲ بهمن, ۱۳۹۸
 • نام اپلیکیشن: ExpanDrive 7.4.10
 • نسخه: 7.4.10
 • حجم: 107 MB
منتشرشده در ۱۲ بهمن, ۱۳۹۸
 • نام اپلیکیشن: ExactScan Pro 20.1.30
 • نسخه: 20.1.30
 • حجم: 19 MB
منتشرشده در ۱۲ بهمن, ۱۳۹۸
 • نام اپلیکیشن: Burn 2.7.8
 • نسخه: 2.7.8
 • حجم: 17 MB
منتشرشده در ۱۲ بهمن, ۱۳۹۸
 • نام اپلیکیشن: Adobe Photoshop CC 2020 21.0.3
 • نسخه: 21.0.3
 • حجم: 2 GB
منتشرشده در ۸ بهمن, ۱۳۹۸
 • نام اپلیکیشن: MathWorks MATLAB R2019b 9.7.0
 • نسخه: R2019b 9.7.0
 • حجم: 17.75 GB
منتشرشده در ۲ بهمن, ۱۳۹۸
 • نام اپلیکیشن: OmniFocus Pro 3.4.6
 • نسخه: 3.4.6
 • حجم: 57 MB
منتشرشده در ۲ بهمن, ۱۳۹۸
 • نام اپلیکیشن: Fantastical 2.5.15
 • نسخه: 2.5.15
 • حجم: 18.29 MB
منتشرشده در ۲ بهمن, ۱۳۹۸
 • نام اپلیکیشن: Disk Drill Enterprise 3.8.961 CR2
 • نسخه: 3.8.961 CR2
 • حجم: 20.93 MB
منتشرشده در ۲ بهمن, ۱۳۹۸
 • نام اپلیکیشن: MAMP & MAMP PRO 5.6
 • نسخه: 5.6
 • حجم: 399 MB
منتشرشده در ۲ بهمن, ۱۳۹۸
 • نام اپلیکیشن: Microsoft Office for Mac Standard 2016 16.16.18.200
 • نسخه: 2016 16.16.18.200
 • حجم: 1.45 GB
منتشرشده در ۲ بهمن, ۱۳۹۸
 • نام اپلیکیشن: Microsoft Office for Mac Business Pro 2019 16.33.200113
 • نسخه: 16.33.200113
 • حجم: 1.55 GB