منتشرشده در ۳ خرداد, ۱۳۹۹
 • نام اپلیکیشن: DaVinci Resolve Studio 16.2.2
 • نسخه: 16.2.2
 • حجم: 1.28 GB
منتشرشده در ۳ خرداد, ۱۳۹۹
 • نام اپلیکیشن: Bartender 3.1.22
 • نسخه: 3.1.22
 • حجم: 9 MB
منتشرشده در ۳ خرداد, ۱۳۹۹
 • نام اپلیکیشن: Sketch 66.1
 • نسخه: 66.1
 • حجم: 57 MB
منتشرشده در ۲۵ اردیبهشت, ۱۳۹۹
 • نام اپلیکیشن: Logic Pro X 10.5.0
 • نسخه: 10.5.0
 • حجم: 998 MB
منتشرشده در ۱۱ اردیبهشت, ۱۳۹۹
 • نام اپلیکیشن: Rhinoceros 6.25.20114
 • نسخه: 6.25.20114
 • حجم: 388 MB
منتشرشده در ۱۱ اردیبهشت, ۱۳۹۹
 • نام اپلیکیشن: Sketch 65
 • نسخه: 65
 • حجم: 57 MB
منتشرشده در ۹ اردیبهشت, ۱۳۹۹
 • نام اپلیکیشن: DjVu Reader Pro 2.4.0
 • نسخه: 2.4.0
 • حجم: 27 MB
منتشرشده در ۱۳ فروردین, ۱۳۹۹
 • نام اپلیکیشن: Alfred 4.0.9
 • نسخه: 4.0.9
 • حجم: 6 MB
منتشرشده در ۱۳ فروردین, ۱۳۹۹
 • نام اپلیکیشن: 2Do 2.6.15
 • نسخه: 2.6.15
 • حجم: 48 MB
منتشرشده در ۱۳ فروردین, ۱۳۹۹
 • نام اپلیکیشن: OmniFocus Pro 3.6
 • نسخه: 3.6
 • حجم: 62 MB
منتشرشده در ۱۳ فروردین, ۱۳۹۹
 • نام اپلیکیشن: Rhinoceros 6.23.20055
 • نسخه: 6.23.20055
 • حجم: 384 MB
منتشرشده در ۱۳ فروردین, ۱۳۹۹
 • نام اپلیکیشن: DxO PhotoLab 3 ELITE Edition 3.2.0.50
 • نسخه: 366 3.2.0.50
 • حجم: 366 MB