منتشرشده در ۱۷ دی, ۱۳۹۸
 • نام اپلیکیشن: Cisdem Document Reader 5.0.0
 • نسخه: 5.0.0
 • حجم: 29 MB
منتشرشده در ۱۷ دی, ۱۳۹۸
 • نام اپلیکیشن: GrandTotal 6.0.6
 • نسخه: 6.0.6
 • حجم: 31 MB
منتشرشده در ۶ دی, ۱۳۹۸
 • نام اپلیکیشن: Rhinoceros 6.21
 • نسخه: 6.21
 • حجم: 389 MB
منتشرشده در ۶ دی, ۱۳۹۸
 • نام اپلیکیشن: DaVinci Resolve Studio 16.1.2
 • نسخه: 16.1.2
 • حجم: 1.27 GB
منتشرشده در ۶ دی, ۱۳۹۸
 • نام اپلیکیشن: Hands Off! 4.4.1 CR2
 • نسخه: 4.4.1 CR2
 • حجم: 10 MB
منتشرشده در ۶ دی, ۱۳۹۸
 • نام اپلیکیشن: Geekbench 5.1.0
 • نسخه: 5.1.0
 • حجم: 120 MB
منتشرشده در ۶ دی, ۱۳۹۸
 • نام اپلیکیشن: ExactScan Pro 19.12.22
 • نسخه: 19.12.22
 • حجم: 19 MB
منتشرشده در ۶ دی, ۱۳۹۸
 • نام اپلیکیشن: iA Writer 5.4
 • نسخه: 5.4
 • حجم: 17 MB
منتشرشده در ۲۹ آذر, ۱۳۹۸
 • نام اپلیکیشن: Logic Pro X 10.4.7
 • نسخه: 10.4.8
 • حجم: 1.45 GB
منتشرشده در ۲۹ آذر, ۱۳۹۸
 • نام اپلیکیشن: Sketch 61.1
 • نسخه: 61.1
 • حجم: 59.9 MB
منتشرشده در ۲۵ آذر, ۱۳۹۸
 • نام اپلیکیشن: Microsoft Office for Mac Business Pro 2019 16.32.191208
 • نسخه: 16.32.191208
 • حجم: 1.55 GB
منتشرشده در ۲۵ آذر, ۱۳۹۸
 • نام اپلیکیشن: Microsoft Office for Mac Standard 2016 16.16.17.191
 • نسخه: 2016 16.16.17.191
 • حجم: 1.45 GB