منتشرشده در ۱۷ بهمن, ۱۳۹۸
  • نام اپلیکیشن: World of Warcraft 3.3.5a
  • نسخه: 3.3.5a
  • حجم: 18.3 GB