منتشرشده در ۲۴ تیر, ۱۳۹۸
  • نام اپلیکیشن: Xcode 10.2.1
  • نسخه: 10.2.1
  • حجم: 6.1 GB