منتشرشده در ۱۰ شهریور, ۱۳۹۸
 • نام اپلیکیشن: Moom 3.2.15
 • نسخه: 3.2.15
 • حجم: 6 MB
منتشرشده در ۸ شهریور, ۱۳۹۸
 • نام اپلیکیشن: macOS Catalina DP 7
 • نسخه: DP 6 (19A536g)
 • حجم: 6.36 GB
منتشرشده در ۸ شهریور, ۱۳۹۸
 • نام اپلیکیشن: OnyX 3.6.7
 • نسخه: 3.6.7
 • حجم: 5.5 MB
منتشرشده در ۶ شهریور, ۱۳۹۸
 • نام اپلیکیشن: macOS Catalina DP 6
 • نسخه: DP 6 (19A536g)
 • حجم: 6.36 GB
منتشرشده در ۲۹ مرداد, ۱۳۹۸
 • نام اپلیکیشن: Progressive Downloader 4.5.4
 • نسخه: 4.5.4
 • حجم: 10.66 MB
منتشرشده در ۲۸ مرداد, ۱۳۹۸
 • نام اپلیکیشن: Android File Transfer 1.0.12
 • نسخه: 1.0.12
 • حجم: 3.7 MB
منتشرشده در ۲۷ مرداد, ۱۳۹۸
 • نام اپلیکیشن: BetterZip 4.2.4 CR2
 • نسخه: 4.2.4
 • حجم: 15.3 MB
منتشرشده در ۱۹ مرداد, ۱۳۹۸
 • نام اپلیکیشن: VMware Fusion Pro 11.1.1 Build 14328561
 • نسخه: 11.1.1 Build 14328561
 • حجم: 492.64 MB
منتشرشده در ۱۷ مرداد, ۱۳۹۸
 • نام اپلیکیشن: OnyX 3.6.5
 • نسخه: 3.6.5
 • حجم: 5 MB
منتشرشده در ۱۵ مرداد, ۱۳۹۸
 • نام اپلیکیشن: macOS Catalina DP 5 (19A526h)
 • نسخه: 10.15 DP5 Build (19A526h)
 • حجم: 6.36 GB
منتشرشده در ۱۳ مرداد, ۱۳۹۸
 • نام اپلیکیشن: iMazing 2.9.13 (10820) CR2
 • نسخه: 2.9.13 (10820) CR2
 • حجم: 120.54 MB
منتشرشده در ۹ مرداد, ۱۳۹۸
 • نام اپلیکیشن: iTools Pro 1.8.0.4
 • نسخه: 1.8.0.4
 • حجم: 59.64 MB