منتشرشده در ۱۳ مرداد, ۱۳۹۸
 • نام اپلیکیشن: iMazing 2.9.13 (10820) CR2
 • نسخه: 2.9.13 (10820) CR2
 • حجم: 120.54 MB
منتشرشده در ۹ مرداد, ۱۳۹۸
 • نام اپلیکیشن: iTools Pro 1.8.0.4
 • نسخه: 1.8.0.4
 • حجم: 59.64 MB
منتشرشده در ۹ مرداد, ۱۳۹۸
 • نام اپلیکیشن: VMware Fusion Pro 11.1.0 Build 13668589
 • نسخه: 11.1.0 Build 13668589
 • حجم: 495.27 MB
منتشرشده در ۷ مرداد, ۱۳۹۸
 • نام اپلیکیشن: Paragon NTFS 15.5.53
 • نسخه: 15.5.53
 • حجم: 34.7 MB
منتشرشده در ۲ مرداد, ۱۳۹۸
 • نام اپلیکیشن: macOS Mojave 10.14.6
 • نسخه: 10.14.6
 • حجم: 6.1 GB
منتشرشده در ۲۸ تیر, ۱۳۹۸
 • نام اپلیکیشن: Parallels Desktop 14.1.2
 • نسخه: 14.1.2 (45485)
 • حجم: 216.24 MB
منتشرشده در ۲۴ تیر, ۱۳۹۸
 • نام اپلیکیشن: macOS Mojave 10.14.5
 • نسخه: 10.14.5
 • حجم: 6.1 GB