منتشرشده در ۲۲ مرداد, ۱۳۹۹
 • نام اپلیکیشن: Folx Pro 5.21
 • نسخه: 5.21
 • حجم: 38 MB
منتشرشده در ۱۳ خرداد, ۱۳۹۹
 • نام اپلیکیشن: Folx Pro 5.19
 • نسخه: 5.19
 • حجم: 35 MB
منتشرشده در ۱۱ اردیبهشت, ۱۳۹۹
 • نام اپلیکیشن: Transmission 3.00+
 • نسخه: 3.00+
 • حجم: 5 MB
منتشرشده در ۱۳ فروردین, ۱۳۹۹
 • نام اپلیکیشن: Folx Pro 5.17
 • نسخه: 5.17
 • حجم: 35 MB
منتشرشده در ۲۶ بهمن, ۱۳۹۸
 • نام اپلیکیشن: Adguard 2.4.3
 • نسخه: 2.4.3
 • حجم: 72 MB
منتشرشده در ۲۶ بهمن, ۱۳۹۸
 • نام اپلیکیشن: BiglyBT 2.2.0.2
 • نسخه: 2.2.0.2
 • حجم: 11 MB
منتشرشده در ۲۶ بهمن, ۱۳۹۸
 • نام اپلیکیشن: Grids 6.0.2
 • نسخه: 6.0.2
 • حجم: 38 MB
منتشرشده در ۲۶ بهمن, ۱۳۹۸
 • نام اپلیکیشن: ExpanDrive 7.4.11
 • نسخه: 7.4.11
 • حجم: 107 MB
منتشرشده در ۱۲ بهمن, ۱۳۹۸
 • نام اپلیکیشن: ExpanDrive 7.4.10
 • نسخه: 7.4.10
 • حجم: 107 MB
منتشرشده در ۲ بهمن, ۱۳۹۸
 • نام اپلیکیشن: MAMP & MAMP PRO 5.6
 • نسخه: 5.6
 • حجم: 399 MB
منتشرشده در ۱۷ دی, ۱۳۹۸
 • نام اپلیکیشن: Viper FTP 5.5.1
 • نسخه: 5.5.1
 • حجم: 13 MB
منتشرشده در ۱۷ دی, ۱۳۹۸
 • نام اپلیکیشن: Ummy Video Downloader 1.71
 • نسخه: 1.71
 • حجم: 17 MB