منتشرشده در ۶ دی, ۱۳۹۸
 • نام اپلیکیشن: Viper FTP 5.5.55012
 • نسخه: 5.5.55012
 • حجم: 13 MB
منتشرشده در ۶ دی, ۱۳۹۸
 • نام اپلیکیشن: Hands Off! 4.4.1 CR2
 • نسخه: 4.4.1 CR2
 • حجم: 10 MB
منتشرشده در ۶ دی, ۱۳۹۸
 • نام اپلیکیشن: Scudo 1.0b11
 • نسخه: 1.0b11
 • حجم: 30 MB
منتشرشده در ۲۹ آذر, ۱۳۹۸
 • نام اپلیکیشن: Folx Pro 5.13
 • نسخه: 5.13
 • حجم: 33 MB
منتشرشده در ۲۵ آذر, ۱۳۹۸
 • نام اپلیکیشن: MAMP & MAMP PRO 5.5
 • نسخه: 5.5
 • حجم: 375 MB
منتشرشده در ۱۳ آذر, ۱۳۹۸
 • نام اپلیکیشن: Viscosity 1.8.3
 • نسخه: 1.8.3
 • حجم: 15 MB
منتشرشده در ۱۳ آذر, ۱۳۹۸
 • نام اپلیکیشن: Network Radar 2.8
 • نسخه: 2.8
 • حجم: 24 MB
منتشرشده در ۱۳ آذر, ۱۳۹۸
 • نام اپلیکیشن: Viper FTP 5.4.54066
 • نسخه: 5.4.54066
 • حجم: 13 MB
منتشرشده در ۱۰ آذر, ۱۳۹۸
 • نام اپلیکیشن: AirParrot 2.7.3
 • نسخه: 2.7.3
 • حجم: 19 MB
منتشرشده در ۲۳ آبان, ۱۳۹۸
 • نام اپلیکیشن: Free Download Manager 5.1.38
 • نسخه: 5.1.38
 • حجم: 65 MB
منتشرشده در ۹ آبان, ۱۳۹۸
 • نام اپلیکیشن: Hands Off! 4.4.0
 • نسخه: 4.4.0
 • حجم: 8 MB
منتشرشده در ۲۳ مهر, ۱۳۹۸
 • نام اپلیکیشن: Viscosity 1.8.1
 • نسخه: 1.8.1
 • حجم: 15 MB