منتشرشده در ۱۳ فروردین, ۱۳۹۹
 • نام اپلیکیشن: Rhinoceros 6.23.20055
 • نسخه: 6.23.20055
 • حجم: 384 MB
منتشرشده در ۲ بهمن, ۱۳۹۸
 • نام اپلیکیشن: Traktor Pro 3.2.1.9
 • نسخه: 3.2.1.9
 • حجم: 402 MB
منتشرشده در ۲ بهمن, ۱۳۹۸
 • نام اپلیکیشن: Microsoft Office for Mac Business Pro 2019 16.33.200113
 • نسخه: 16.33.200113
 • حجم: 1.55 GB
منتشرشده در ۶ دی, ۱۳۹۸
 • نام اپلیکیشن: Rhinoceros 6.21
 • نسخه: 6.21
 • حجم: 389 MB
منتشرشده در ۶ دی, ۱۳۹۸
 • نام اپلیکیشن: DaVinci Resolve Studio 16.1.2
 • نسخه: 16.1.2
 • حجم: 1.27 GB
منتشرشده در ۶ دی, ۱۳۹۸
 • نام اپلیکیشن: Hands Off! 4.4.1 CR2
 • نسخه: 4.4.1 CR2
 • حجم: 10 MB
منتشرشده در ۲۵ آذر, ۱۳۹۸
 • نام اپلیکیشن: Microsoft Office for Mac Business Pro 2019 16.32.191208
 • نسخه: 16.32.191208
 • حجم: 1.55 GB
منتشرشده در ۲۳ آبان, ۱۳۹۸
 • نام اپلیکیشن: DaVinci Resolve Studio 16.1.1.005
 • نسخه: 16.1.1.005
 • حجم: 1.44 GB
منتشرشده در ۲۳ آبان, ۱۳۹۸
 • نام اپلیکیشن: Microsoft Office for Mac Business Pro 2019 16.31
 • نسخه: 16.31
 • حجم: 1.55 GB
منتشرشده در ۲۳ آبان, ۱۳۹۸
 • نام اپلیکیشن: VMware Fusion Pro 11.5.1
 • نسخه: 11.5.1
 • حجم: 505.63 MB
منتشرشده در ۲۳ آبان, ۱۳۹۸
 • نام اپلیکیشن: Rhinoceros 6.19
 • نسخه: 6.19
 • حجم: 351 MB
منتشرشده در ۹ آبان, ۱۳۹۸
 • نام اپلیکیشن: Hands Off! 4.4.0
 • نسخه: 4.4.0
 • حجم: 8 MB