منتشرشده در ۳۰ شهریور, ۱۳۹۹
 • نام اپلیکیشن: Microsoft Office 2019 16.41
 • نسخه: 16.41
 • حجم: 1.5 GB
منتشرشده در ۳۰ شهریور, ۱۳۹۹
 • نام اپلیکیشن: VMware Fusion Pro 12.0.0
 • نسخه: 12.0.0
 • حجم: 610 MB
منتشرشده در ۲۲ مرداد, ۱۳۹۹
 • نام اپلیکیشن: VMware Fusion Pro 11.5.6
 • نسخه: 11.5.6
 • حجم: 585 MB
منتشرشده در ۲۱ تیر, ۱۳۹۹
 • نام اپلیکیشن: Visual Studio Code 1.47
 • نسخه: 1.47
 • حجم: 85 MB
منتشرشده در ۲۱ تیر, ۱۳۹۹
 • نام اپلیکیشن: GarageBand 10.3.4
 • نسخه: 10.3.4
 • حجم: 1 GB
منتشرشده در ۱۳ خرداد, ۱۳۹۹
 • نام اپلیکیشن: VMware Fusion Pro 11.5.5
 • نسخه: 11.5.5
 • حجم: 585 MB
منتشرشده در ۳ خرداد, ۱۳۹۹
 • نام اپلیکیشن: DaVinci Resolve Studio 16.2.2
 • نسخه: 16.2.2
 • حجم: 1.28 GB
منتشرشده در ۱۱ اردیبهشت, ۱۳۹۹
 • نام اپلیکیشن: Rhinoceros 6.25.20114
 • نسخه: 6.25.20114
 • حجم: 388 MB
منتشرشده در ۹ اردیبهشت, ۱۳۹۹
 • نام اپلیکیشن: DjVu Reader Pro 2.4.0
 • نسخه: 2.4.0
 • حجم: 27 MB
منتشرشده در ۱۳ فروردین, ۱۳۹۹
 • نام اپلیکیشن: Rhinoceros 6.23.20055
 • نسخه: 6.23.20055
 • حجم: 384 MB
منتشرشده در ۲ بهمن, ۱۳۹۸
 • نام اپلیکیشن: Traktor Pro 3.2.1.9
 • نسخه: 3.2.1.9
 • حجم: 402 MB
منتشرشده در ۲ بهمن, ۱۳۹۸
 • نام اپلیکیشن: Microsoft Office for Mac Business Pro 2019 16.33.200113
 • نسخه: 16.33.200113
 • حجم: 1.55 GB