منتشرشده در ۲۳ آبان, ۱۳۹۸
 • نام اپلیکیشن: VMware Fusion Pro 11.5.1
 • نسخه: 11.5.1
 • حجم: 505.63 MB
منتشرشده در ۲۳ آبان, ۱۳۹۸
 • نام اپلیکیشن: Rhinoceros 6.19
 • نسخه: 6.19
 • حجم: 351 MB
منتشرشده در ۹ آبان, ۱۳۹۸
 • نام اپلیکیشن: Hands Off! 4.4.0
 • نسخه: 4.4.0
 • حجم: 8 MB
منتشرشده در ۲۸ مهر, ۱۳۹۸
 • نام اپلیکیشن: Microsoft Office for Mac Business Pro 2019
 • نسخه: 16.30.19101301
 • حجم: 1.55 GB
منتشرشده در ۳۰ شهریور, ۱۳۹۸
 • نام اپلیکیشن: VMware Fusion Pro 11.5.0
 • نسخه: 11.5.0
 • حجم: 505.63 MB
منتشرشده در ۴ شهریور, ۱۳۹۸
 • نام اپلیکیشن: Visual Studio Code 1.37.1
 • نسخه: 1.37.1
 • حجم: 73.79 MB
منتشرشده در ۱۹ مرداد, ۱۳۹۸
 • نام اپلیکیشن: VMware Fusion Pro 11.1.1 Build 14328561
 • نسخه: 11.1.1 Build 14328561
 • حجم: 492.64 MB
منتشرشده در ۹ مرداد, ۱۳۹۸
 • نام اپلیکیشن: VMware Fusion Pro 11.1.0 Build 13668589
 • نسخه: 11.1.0 Build 13668589
 • حجم: 495.27 MB
منتشرشده در ۷ مرداد, ۱۳۹۸
 • نام اپلیکیشن: AutoCAD 2020.0.1
 • نسخه: 2020.0.1
 • حجم: 501 MB
منتشرشده در ۳ مرداد, ۱۳۹۸
 • نام اپلیکیشن: MAXON CINEMA 4D Studio
 • نسخه: R20
 • حجم: 766 MB