منتشرشده در ۲۶ بهمن, ۱۳۹۸
 • نام اپلیکیشن: QLab Pro 4.6.1
 • نسخه: 4.6.1
 • حجم: 15 MB
منتشرشده در ۲ بهمن, ۱۳۹۸
 • نام اپلیکیشن: Traktor Pro 3.2.1.9
 • نسخه: 3.2.1.9
 • حجم: 402 MB
منتشرشده در ۱۷ دی, ۱۳۹۸
 • نام اپلیکیشن: Amadeus Pro 2.7
 • نسخه: 2.7
 • حجم: 18 MB
منتشرشده در ۲۹ آذر, ۱۳۹۸
 • نام اپلیکیشن: Logic Pro X 10.4.7
 • نسخه: 10.4.8
 • حجم: 1.45 GB
منتشرشده در ۲۳ آبان, ۱۳۹۸
 • نام اپلیکیشن: djay Pro (Complete FX Pack) 2.0.15
 • نسخه: 2.0.15
 • حجم: 259 MB
منتشرشده در ۲۹ مهر, ۱۳۹۸
 • نام اپلیکیشن: Ableton Live Suite 10.1.3
 • نسخه: 10.1.3
 • حجم: 1.86GB
منتشرشده در ۱۶ مهر, ۱۳۹۸
 • نام اپلیکیشن: Logic Pro X 10.4.7
 • نسخه: 10.4.7
 • حجم: 1.59 GB
منتشرشده در ۱۷ شهریور, ۱۳۹۸
 • نام اپلیکیشن: Boom 3D 1.3.1
 • نسخه: 1.3.1
 • حجم: 49 MB
منتشرشده در ۳ شهریور, ۱۳۹۸
 • نام اپلیکیشن: djay Pro 2.0.14
 • نسخه: 2.0.14
 • حجم: 270.6 MB
منتشرشده در ۱۰ مرداد, ۱۳۹۸
 • نام اپلیکیشن: Boom 3D 1.2.5
 • نسخه: 1.2.5
 • حجم: 43.6 MB
منتشرشده در ۳۰ تیر, ۱۳۹۸
 • نام اپلیکیشن: Sidify Apple Music Converter 1.4.7
 • نسخه: 1.4.7
 • حجم: 35.4MB
منتشرشده در ۳۰ تیر, ۱۳۹۸
 • نام اپلیکیشن: Logic Pro X 10.4.6
 • نسخه: 10.4.6
 • حجم: 1.45 GB