منتشرشده در ۱ اسفند, ۱۳۹۸
 • نام اپلیکیشن: iA Writer 5.4.4
 • نسخه: 5.4.4
 • حجم: 17 MB
منتشرشده در ۲۶ بهمن, ۱۳۹۸
 • نام اپلیکیشن: QLab Pro 4.6.1
 • نسخه: 4.6.1
 • حجم: 15 MB
منتشرشده در ۲ بهمن, ۱۳۹۸
 • نام اپلیکیشن: Adobe Premiere Pro CC 2020 14.0.1
 • نسخه: 2020 14.0.1
 • حجم: 1.95 GB
منتشرشده در ۲ بهمن, ۱۳۹۸
 • نام اپلیکیشن: Adobe After Effects CC 2020 17.0.2
 • نسخه: 2020 17.0.2
 • حجم: 2.28 GB
منتشرشده در ۲ بهمن, ۱۳۹۸
 • نام اپلیکیشن: Traktor Pro 3.2.1.9
 • نسخه: 3.2.1.9
 • حجم: 402 MB
منتشرشده در ۲ بهمن, ۱۳۹۸
 • نام اپلیکیشن: Microsoft Office for Mac Standard 2016 16.16.18.200
 • نسخه: 2016 16.16.18.200
 • حجم: 1.45 GB
منتشرشده در ۱۷ دی, ۱۳۹۸
 • نام اپلیکیشن: Amadeus Pro 2.7
 • نسخه: 2.7
 • حجم: 18 MB
منتشرشده در ۶ دی, ۱۳۹۸
 • نام اپلیکیشن: DaVinci Resolve Studio 16.1.2
 • نسخه: 16.1.2
 • حجم: 1.27 GB
منتشرشده در ۶ دی, ۱۳۹۸
 • نام اپلیکیشن: iA Writer 5.4
 • نسخه: 5.4
 • حجم: 17 MB
منتشرشده در ۲۹ آذر, ۱۳۹۸
 • نام اپلیکیشن: ScreenFlow 9.0.1
 • نسخه: 9.0.1
 • حجم: 58.7 MB
منتشرشده در ۲۵ آذر, ۱۳۹۸
 • نام اپلیکیشن: Microsoft Office for Mac Standard 2016 16.16.17.191
 • نسخه: 2016 16.16.17.191
 • حجم: 1.45 GB
منتشرشده در ۲۵ آذر, ۱۳۹۸
 • نام اپلیکیشن: Adobe Acrobat Pro DC 19.021.20058
 • نسخه: 19.021.20058
 • حجم: 691 MB