منتشرشده در ۶ اسفند, ۱۳۹۹
 • نام اپلیکیشن: Sketch 70.6
 • نسخه: 70.6
 • حجم: 62 MB
منتشرشده در ۶ اسفند, ۱۳۹۹
 • نام اپلیکیشن: Xcode 12.5 Beta 2
 • نسخه: 12.5 Beta 2
 • حجم: 11.5 GB
منتشرشده در ۲۸ بهمن, ۱۳۹۹
 • نام اپلیکیشن: Parallels Desktop Business Edition 16.1.2
 • نسخه: 16.1.2
 • حجم: 270 MB
منتشرشده در ۲۷ بهمن, ۱۳۹۹
 • نام اپلیکیشن: Xliff Editor 2.9.3
 • نسخه: 2.9.3
 • حجم: 8 MB
منتشرشده در ۲۷ بهمن, ۱۳۹۹
 • نام اپلیکیشن: Wirecast Pro 14.1.1
 • نسخه: 14.1.1
 • حجم: 200 MB
منتشرشده در ۲۷ بهمن, ۱۳۹۹
 • نام اپلیکیشن: Reeder 5.0.5
 • نسخه: 5.0.5
 • حجم: 9 MB
منتشرشده در ۱۹ بهمن, ۱۳۹۹
 • نام اپلیکیشن: PCalc 4.8.1
 • نسخه: 4.8.1
 • حجم: 37 MB
منتشرشده در ۱۹ بهمن, ۱۳۹۹
 • نام اپلیکیشن: AnyTrans for iOS 8.8.1.202101
 • نسخه: 8.8.1.202101
 • حجم: 132 MB
منتشرشده در ۱۹ بهمن, ۱۳۹۹
 • نام اپلیکیشن: Alfred 4 Powerpack 4.3.2
 • نسخه: 4.3.2
 • حجم: 6 MB
منتشرشده در ۱۹ بهمن, ۱۳۹۹
 • نام اپلیکیشن: Transmission 3.00+ 090a4b5ff8
 • نسخه: 3.00+ 090a4b5ff8
 • حجم: 6 MB
منتشرشده در ۱۹ بهمن, ۱۳۹۹
 • نام اپلیکیشن: Multitouch 1.23
 • نسخه: 1.23
 • حجم: 18 MB
منتشرشده در ۱۹ بهمن, ۱۳۹۹
 • نام اپلیکیشن: Wondershare Filmora X 10.1.9.18
 • نسخه: 10.1.9.18
 • حجم: 280 MB