منتشرشده در ۱۲ تیر, ۱۳۹۹
 • نام اپلیکیشن: Sketch 67
 • نسخه: 67
 • حجم: 60 MB
منتشرشده در ۲۶ خرداد, ۱۳۹۹
 • نام اپلیکیشن: Adobe CC Master Collection 2020
 • نسخه: 2020
 • حجم: 17.48 GB
منتشرشده در ۲۰ خرداد, ۱۳۹۹
 • نام اپلیکیشن: Icons8 5.7.3
 • نسخه: 5.7.3
 • حجم: 172 MB
منتشرشده در ۲۰ خرداد, ۱۳۹۹
 • نام اپلیکیشن: Pixelmator Pro 1.6.4
 • نسخه: 1.6.4
 • حجم: 201 MB
منتشرشده در ۲۰ خرداد, ۱۳۹۹
 • نام اپلیکیشن: Nik Collection 2 by DxO 3.0.7
 • نسخه: 3.0.7
 • حجم: 2.2 GB
منتشرشده در ۳ خرداد, ۱۳۹۹
 • نام اپلیکیشن: Adobe After Effects CC 2020 17.0.6
 • نسخه: 2020 17.0.6
 • حجم: 2.27 GB
منتشرشده در ۳ خرداد, ۱۳۹۹
 • نام اپلیکیشن: Adobe XD CC 28.5.12
 • نسخه: 28.5.12
 • حجم: 444 MB
منتشرشده در ۳ خرداد, ۱۳۹۹
 • نام اپلیکیشن: Adobe Photoshop CC 2020 21.1.2
 • نسخه: 21.1.2
 • حجم: 2.06 GB
منتشرشده در ۳ خرداد, ۱۳۹۹
 • نام اپلیکیشن: Sketch 66.1
 • نسخه: 66.1
 • حجم: 57 MB
منتشرشده در ۲۳ اردیبهشت, ۱۳۹۹
 • نام اپلیکیشن: Corel Painter 2020
 • نسخه: 20.1.0.285
 • حجم: 934 MB
منتشرشده در ۱۱ اردیبهشت, ۱۳۹۹
 • نام اپلیکیشن: Rhinoceros 6.25.20114
 • نسخه: 6.25.20114
 • حجم: 388 MB
منتشرشده در ۱۱ اردیبهشت, ۱۳۹۹
 • نام اپلیکیشن: Sketch 65
 • نسخه: 65
 • حجم: 57 MB