منتشرشده در ۶ اسفند, ۱۳۹۹
 • نام اپلیکیشن: Rhino 7 v7.4.21047
 • نسخه: 7 v7.4.21047
 • حجم: 413 MB
منتشرشده در ۶ اسفند, ۱۳۹۹
 • نام اپلیکیشن: Adobe Photoshop 2021 22.2
 • نسخه: 22.2
 • حجم: 3.41 GB
منتشرشده در ۶ اسفند, ۱۳۹۹
 • نام اپلیکیشن: Sketch 70.6
 • نسخه: 70.6
 • حجم: 62 MB
منتشرشده در ۲۱ بهمن, ۱۳۹۹
 • نام اپلیکیشن: Rhino 7 v7.3.21026.1
 • نسخه: 7.1.20343
 • حجم: 413 MB
منتشرشده در ۱۹ بهمن, ۱۳۹۹
 • نام اپلیکیشن: Adobe XD 36.2.32
 • نسخه: 36.2.32
 • حجم: 608 MB
منتشرشده در ۱۹ بهمن, ۱۳۹۹
 • نام اپلیکیشن: Wondershare Filmora X 10.1.9.18
 • نسخه: 10.1.9.18
 • حجم: 280 MB
منتشرشده در ۱۹ بهمن, ۱۳۹۹
 • نام اپلیکیشن: Sketch 70.4
 • نسخه: 70.4
 • حجم: 62 MB
منتشرشده در ۱۹ بهمن, ۱۳۹۹
 • نام اپلیکیشن: Pixelmator Pro 2.0.5
 • نسخه: 2.0.5
 • حجم: 233 MB
منتشرشده در ۲۸ دی, ۱۳۹۹
 • نام اپلیکیشن: Camtasia 2020.0.13
 • نسخه: 2020.0.13
 • حجم: 570 MB
منتشرشده در ۱۷ دی, ۱۳۹۹
 • نام اپلیکیشن: Adobe InDesign 2021 16.0.1
 • نسخه: 2021 16.0.1
 • حجم: 1.2 GB
منتشرشده در ۱۳ دی, ۱۳۹۹
 • نام اپلیکیشن: ffWorks 1.7.0
 • نسخه: 1.7.0
 • حجم: 36 MB
منتشرشده در ۱۱ دی, ۱۳۹۹
 • نام اپلیکیشن: RAW Converter 2.6.1
 • نسخه: 2.6.1
 • حجم: 6 MB