139 نتایج جستجو برای macOS

منتشرشده در ۱۰ خرداد, ۱۳۹۹
 • نام اپلیکیشن: macOS Catalina 10.15.5
 • نسخه: 10.15.5
 • حجم: 7.69 GB
منتشرشده در ۱۳ فروردین, ۱۳۹۹
 • نام اپلیکیشن: macOS Catalina 10.15.4
 • نسخه: 10.15.4
 • حجم: 7.69 GB
منتشرشده در ۹ بهمن, ۱۳۹۸
 • نام اپلیکیشن: macOS Catalina 10.15.3
 • نسخه: 10.15.3
 • حجم: 7.46 GB
منتشرشده در ۲۵ آذر, ۱۳۹۸
 • نام اپلیکیشن: macOS Catalina 10.15.2
 • نسخه: 10.15.2
 • حجم: 7.46 GB
منتشرشده در ۱۳ آذر, ۱۳۹۸
 • نام اپلیکیشن: macOS High Sierra 10.13.6
 • نسخه: 10.13.6
 • حجم: 4.94 GB
منتشرشده در ۱۵ مهر, ۱۳۹۸
 • نام اپلیکیشن: macOS Catalina 10.15
 • نسخه: 10.15
 • حجم: 8.1 GB
منتشرشده در ۲۱ شهریور, ۱۳۹۸
 • نام اپلیکیشن: macOS Catalina DP 8
 • نسخه: DP8 19A558d
 • حجم: 6.36 GB
منتشرشده در ۸ شهریور, ۱۳۹۸
 • نام اپلیکیشن: macOS Catalina DP 7
 • نسخه: DP 6 (19A536g)
 • حجم: 6.36 GB
منتشرشده در ۶ شهریور, ۱۳۹۸
 • نام اپلیکیشن: macOS Catalina DP 6
 • نسخه: DP 6 (19A536g)
 • حجم: 6.36 GB
منتشرشده در ۱۵ مرداد, ۱۳۹۸
 • نام اپلیکیشن: macOS Catalina DP 5 (19A526h)
 • نسخه: 10.15 DP5 Build (19A526h)
 • حجم: 6.36 GB
منتشرشده در ۲ مرداد, ۱۳۹۸
 • نام اپلیکیشن: macOS Mojave 10.14.6
 • نسخه: 10.14.6
 • حجم: 6.1 GB
منتشرشده در ۲۴ تیر, ۱۳۹۸
 • نام اپلیکیشن: macOS Mojave 10.14.5
 • نسخه: 10.14.5
 • حجم: 6.1 GB