139 نتایج جستجو برای macOS

منتشرشده در ۱۱ دی, ۱۳۹۹
 • نام اپلیکیشن: Unite 4.0.1
 • نسخه: 4.0.1
 • حجم: 18 MB
منتشرشده در ۴ دی, ۱۳۹۹
 • نام اپلیکیشن: Microsoft Office Standard 2019 16.44.0
 • نسخه: 16.44.0
 • حجم: 1.7 GB
منتشرشده در ۱ دی, ۱۳۹۹
 • نام اپلیکیشن: Adobe Premiere Pro 2020 14.7
 • نسخه: 14.7
 • حجم: 1.98 GB
منتشرشده در ۲۱ آذر, ۱۳۹۹
 • نام اپلیکیشن: Alfred 4 Powerpack 4.3
 • نسخه: 4.3
 • حجم: 6 MB
منتشرشده در ۵ آذر, ۱۳۹۹
 • نام اپلیکیشن: CleanMyMac X 4.7.1
 • نسخه: 4.7.1
 • حجم: 68 MB
منتشرشده در ۵ آذر, ۱۳۹۹
 • نام اپلیکیشن: Alfred 4.2.2
 • نسخه: 4.2.2
 • حجم: 6 MB
منتشرشده در ۵ آذر, ۱۳۹۹
 • نام اپلیکیشن: Parallels Desktop Business Edition 16.1.1
 • نسخه: 16.1.1/
 • حجم: 268 MB
منتشرشده در ۵ آذر, ۱۳۹۹
 • نام اپلیکیشن: VMware Fusion Pro 12.1.0
 • نسخه: 12.1.0
 • حجم: 610 MB
منتشرشده در ۲ آذر, ۱۳۹۹
 • نام اپلیکیشن: Big Sur Cache Cleaner 16.0
 • نسخه: 16.0
 • حجم: 100 MB
منتشرشده در ۲ آذر, ۱۳۹۹
 • نام اپلیکیشن: Adobe Premiere Pro 2020 14.6
 • نسخه: 14.6
 • حجم: 1.98 GB
منتشرشده در ۲ آذر, ۱۳۹۹
 • نام اپلیکیشن: CleanMyMac X 4.7.0
 • نسخه: 4.7.0
 • حجم: 68 MB
منتشرشده در ۲۵ آبان, ۱۳۹۹
 • نام اپلیکیشن: Geekbench 5.3.1
 • نسخه: 5.3.1
 • حجم: 150 MB