139 نتایج جستجو برای macOS

منتشرشده در ۲۹ آذر, ۱۳۹۹
 • نام اپلیکیشن: macOS Big Sur 11.1
 • نسخه: 11.1
 • حجم: 12.5 GB
منتشرشده در ۲۳ آبان, ۱۳۹۹
 • نام اپلیکیشن: macOS Big Sur 11.0.1
 • نسخه: 11.0.1
 • حجم: 12.5 GB
منتشرشده در ۲۷ مهر, ۱۳۹۹
 • نام اپلیکیشن: macOS Big Sur 11.0 DP10
 • نسخه: 11.0
 • حجم: 11.5 GB
منتشرشده در ۲۰ مهر, ۱۳۹۹
 • نام اپلیکیشن: macOS Big Sur 11.0 DP9
 • نسخه: 11.0
 • حجم: 11.5 GB
منتشرشده در ۶ مهر, ۱۳۹۹
 • نام اپلیکیشن: macOS Catalina 10.15.7
 • نسخه: 10.15.7
 • حجم: 7.73 GB
منتشرشده در ۱۵ شهریور, ۱۳۹۹
 • نام اپلیکیشن: macOS Big Sur 11.0 DP6
 • نسخه: 11.0 20A5364e
 • حجم: 11.5 GB
منتشرشده در ۱ شهریور, ۱۳۹۹
 • نام اپلیکیشن: macOS Big Sur 11.0 DP5
 • نسخه: 11.0 20A5354i
 • حجم: 12.2 GB
منتشرشده در ۲۲ مرداد, ۱۳۹۹
 • نام اپلیکیشن: macOS Big Sur 11.0 DP4
 • نسخه: 11.0 20A5343i
 • حجم: 12 GB
منتشرشده در ۴ مرداد, ۱۳۹۹
 • نام اپلیکیشن: macOS Big Sur 11.0 DP3
 • نسخه: 11.0 20A4300b
 • حجم: 9 GB
منتشرشده در ۲۶ تیر, ۱۳۹۹
 • نام اپلیکیشن: macOS Catalina 10.15.6
 • نسخه: 10.15.6
 • حجم: 7.69 GB
منتشرشده در ۱۹ تیر, ۱۳۹۹
 • نام اپلیکیشن: macOS Big Sur 11.0 DP2
 • نسخه: 11.0 20A4300b
 • حجم: 9 GB
منتشرشده در ۳ تیر, ۱۳۹۹
 • نام اپلیکیشن: macOS Big Sur 11.0 DP1
 • نسخه: 11.0 20A4299v
 • حجم: 9 GB