منتشرشده در ۳ خرداد, ۱۳۹۹
 • نام اپلیکیشن: Sketch 66.1
 • نسخه: 66.1
 • حجم: 57 MB
منتشرشده در ۲۳ اردیبهشت, ۱۳۹۹
 • نام اپلیکیشن: Corel Painter 2020
 • نسخه: 20.1.0.285
 • حجم: 934 MB
منتشرشده در ۱۱ اردیبهشت, ۱۳۹۹
 • نام اپلیکیشن: Rhinoceros 6.25.20114
 • نسخه: 6.25.20114
 • حجم: 388 MB
منتشرشده در ۱۱ اردیبهشت, ۱۳۹۹
 • نام اپلیکیشن: Sketch 65
 • نسخه: 65
 • حجم: 57 MB
منتشرشده در ۹ اردیبهشت, ۱۳۹۹
 • نام اپلیکیشن: Aerate Pro 2.0.1
 • نسخه: 2.0.1
 • حجم: 10.9 MB
منتشرشده در ۱۳ فروردین, ۱۳۹۹
 • نام اپلیکیشن: Rhinoceros 6.23.20055
 • نسخه: 6.23.20055
 • حجم: 384 MB
منتشرشده در ۱۳ فروردین, ۱۳۹۹
 • نام اپلیکیشن: Pixelmator Pro 1.6
 • نسخه: 1.6
 • حجم: 199 MB
منتشرشده در ۱۳ فروردین, ۱۳۹۹
 • نام اپلیکیشن: DxO PhotoLab 3 ELITE Edition 3.2.0.50
 • نسخه: 366 3.2.0.50
 • حجم: 366 MB
منتشرشده در ۱۳ فروردین, ۱۳۹۹
 • نام اپلیکیشن: Nik Collection 2 by DxO 2.5.0
 • نسخه: 2.5.0
 • حجم: 2.15 GB
منتشرشده در ۱۰ فروردین, ۱۳۹۹
 • نام اپلیکیشن: Sketch 64 CR2
 • نسخه: 64 CR2
 • حجم: 56.5 MB
منتشرشده در ۲۶ بهمن, ۱۳۹۸
 • نام اپلیکیشن: Pixelmator Pro 1.5.5
 • نسخه: 1.5.5
 • حجم: 197 MB
منتشرشده در ۲۶ بهمن, ۱۳۹۸
 • نام اپلیکیشن: Sketch 63.1
 • نسخه: 63.1
 • حجم: 62 MB