منتشرشده در ۲۸ دی, ۱۳۹۸
 • نام اپلیکیشن: LUT Utility 1.44
 • نسخه: 1.44
 • حجم: 62.91 MB
منتشرشده در ۲۸ دی, ۱۳۹۸
 • نام اپلیکیشن: 540 + Cinematic LUTs Pack
 • نسخه: 1.0
 • حجم: 275 MB
منتشرشده در ۲۳ دی, ۱۳۹۸
 • نام اپلیکیشن: Adobe XD CC 25.1.12
 • نسخه: 25.1.12
 • حجم: 396 MB
منتشرشده در ۲۳ دی, ۱۳۹۸
 • نام اپلیکیشن: Adobe Illustrator CC 2020 24.0.2
 • نسخه: 24.0.2
 • حجم: 2.45 GB
منتشرشده در ۶ دی, ۱۳۹۸
 • نام اپلیکیشن: Pixelmator 3.9
 • نسخه: 3.9
 • حجم: 117 MB
منتشرشده در ۶ دی, ۱۳۹۸
 • نام اپلیکیشن: Rhinoceros 6.21
 • نسخه: 6.21
 • حجم: 389 MB
منتشرشده در ۶ دی, ۱۳۹۸
 • نام اپلیکیشن: DaVinci Resolve Studio 16.1.2
 • نسخه: 16.1.2
 • حجم: 1.27 GB
منتشرشده در ۶ دی, ۱۳۹۸
 • نام اپلیکیشن: Pixelmator Pro 1.5.4
 • نسخه: 1.5.4
 • حجم: 184 MB
منتشرشده در ۲۹ آذر, ۱۳۹۸
 • نام اپلیکیشن: Final Cut Pro 10.4.8
 • نسخه: 10.4.8
 • حجم: 2.91 GB
منتشرشده در ۲۹ آذر, ۱۳۹۸
 • نام اپلیکیشن: Sketch 61.1
 • نسخه: 61.1
 • حجم: 59.9 MB
منتشرشده در ۲۵ آذر, ۱۳۹۸
 • نام اپلیکیشن: Adobe Acrobat Pro DC 19.021.20058
 • نسخه: 19.021.20058
 • حجم: 691 MB
منتشرشده در ۲۵ آذر, ۱۳۹۸
 • نام اپلیکیشن: Adobe Lightroom Classic CC 2020 9.1
 • نسخه: 9.1
 • حجم: 1.29 GB