منتشرشده در ۲۴ آذر, ۱۳۹۸
 • نام اپلیکیشن: Adobe After Effects CC 2020 17.0.1
 • نسخه: 17.0.1
 • حجم: 2.2 GB
منتشرشده در ۲۳ آذر, ۱۳۹۸
 • نام اپلیکیشن: Adobe Photoshop CC 2020 21.0.2
 • نسخه: 21.0.2
 • حجم: 2 GB
منتشرشده در ۱۳ آذر, ۱۳۹۸
 • نام اپلیکیشن: Sketch 61
 • نسخه: 61
 • حجم: 59.9 MB
منتشرشده در ۱۳ آذر, ۱۳۹۸
 • نام اپلیکیشن: Adobe XD CC 24.4.22
 • نسخه: 24.4.22
 • حجم: 415 MB
منتشرشده در ۹ آذر, ۱۳۹۸
 • نام اپلیکیشن: Adobe Dreamweaver 2020 v20
 • نسخه: 2020 v20
 • حجم: 820.73 MB
منتشرشده در ۶ آذر, ۱۳۹۸
 • نام اپلیکیشن: Nik Collection by DxO 2.0.8
 • نسخه: 2.0.8
 • حجم: 1.1 GB
منتشرشده در ۶ آذر, ۱۳۹۸
 • نام اپلیکیشن: Adobe Illustrator CC 2020 24.0.1
 • نسخه: 24.0.1
 • حجم: 2.45 GB
منتشرشده در ۶ آذر, ۱۳۹۸
 • نام اپلیکیشن: Adobe Acrobat Pro 19.21.20056
 • نسخه: 19.21.20056
 • حجم: 1.13 GB
منتشرشده در ۶ آذر, ۱۳۹۸
 • نام اپلیکیشن: Adobe XD CC 24.3.22
 • نسخه: 24.3.22
 • حجم: 415 MB
منتشرشده در ۶ آذر, ۱۳۹۸
 • نام اپلیکیشن: Sketch 60.1
 • نسخه: 60.1
 • حجم: 59.9 MB
منتشرشده در ۶ آذر, ۱۳۹۸
 • نام اپلیکیشن: Pixelmator Pro 1.4.1
 • نسخه: 1.4.1
 • حجم: 188.5 MB
منتشرشده در ۲۳ آبان, ۱۳۹۸
 • نام اپلیکیشن: DaVinci Resolve Studio 16.1.1.005
 • نسخه: 16.1.1.005
 • حجم: 1.44 GB