منتشرشده در ۵ اسفند, ۱۴۰۰
 • نام اپلیکیشن: Adobe Illustrator 2022 26.0.3 – arm64 + Crack
 • نسخه: 2022 26.0.3 - arm64
 • حجم: 850 MB
منتشرشده در ۳۰ بهمن, ۱۴۰۰
 • نام اپلیکیشن: Adobe Photoshop 2022 23.2 arm64 + Cracked Binary
 • نسخه: 23.2 arm64
 • حجم: 4 GB
منتشرشده در ۲۳ بهمن, ۱۴۰۰
 • نام اپلیکیشن: SketchUp Pro 2022 22.0.315
 • نسخه: 2022 22.0.315
 • حجم: 870 MB
منتشرشده در ۲۳ بهمن, ۱۴۰۰
 • نام اپلیکیشن: Sketch 83.2
 • نسخه: 83.2
 • حجم: 69 MB
منتشرشده در ۱۸ دی, ۱۴۰۰
 • نام اپلیکیشن: Infuse PRO 7.3.1
 • نسخه: 7.3.1
 • حجم: 66 MB
منتشرشده در ۱۴ دی, ۱۴۰۰
 • نام اپلیکیشن: Tuxera NTFS 2021
 • نسخه: 2021
 • حجم: 100 MB
منتشرشده در ۶ دی, ۱۴۰۰
 • نام اپلیکیشن: Autodesk AutoCAD 2021
 • نسخه: 2021
 • حجم: 1.3 MB
منتشرشده در ۶ دی, ۱۴۰۰
 • نام اپلیکیشن: Viscosity 1.9.4
 • نسخه: 1.9.4
 • حجم: 20 MB
منتشرشده در ۶ دی, ۱۴۰۰
 • نام اپلیکیشن: Movist Pro 2.8.1
 • نسخه: 2.8.1
 • حجم: 70 MB
منتشرشده در ۶ دی, ۱۴۰۰
 • نام اپلیکیشن: Xcode 13.2.1
 • نسخه: 13.2.1
 • حجم: 10 GB
منتشرشده در ۶ دی, ۱۴۰۰
 • نام اپلیکیشن: macOS Monterey 12.1
 • نسخه: 12.1
 • حجم: 11.9 GB
منتشرشده در ۶ دی, ۱۴۰۰
 • نام اپلیکیشن: Autodesk Maya 2022.2
 • نسخه: 2022.2
 • حجم: 2.3 GB