منتشرشده در ۱۸ دی, ۱۴۰۰
 • نام اپلیکیشن: Infuse PRO 7.3.1
 • نسخه: 7.3.1
 • حجم: 66 MB
منتشرشده در ۱۷ تیر, ۱۴۰۰
 • نام اپلیکیشن: caliber 5.22.1
 • نسخه: 5.22.1
 • حجم: 144 MB
منتشرشده در ۲۸ دی, ۱۳۹۹
 • نام اپلیکیشن: Things 3.13.8
 • نسخه: 3.13.8
 • حجم: 32 MB
منتشرشده در ۱۸ آذر, ۱۳۹۹
 • نام اپلیکیشن: Things 3.13.6
 • نسخه: 3.13.6
 • حجم: 32 MB
منتشرشده در ۲۵ مهر, ۱۳۹۹
 • نام اپلیکیشن: 4K Video Downloader 4.13.2
 • نسخه: 4.13.2
 • حجم: 113 MB
منتشرشده در ۸ شهریور, ۱۳۹۸
 • نام اپلیکیشن: Twitterrific 5.4
 • نسخه: 5.4
 • حجم: 20.27 MB