منتشرشده در ۲۱ شهریور, ۱۳۹۸
 • نام اپلیکیشن: Bartender 3.1.5
 • نسخه: 3.1.5
 • حجم: 9 MB
منتشرشده در ۱۸ شهریور, ۱۳۹۸
 • نام اپلیکیشن: EndNote X9.1.1
 • نسخه: X9.1.1
 • حجم: 87.9MB
منتشرشده در ۱۷ شهریور, ۱۳۹۸
 • نام اپلیکیشن: iStat Menus 6.31
 • نسخه: 6.31
 • حجم: 20 MB
منتشرشده در ۱۲ شهریور, ۱۳۹۸
 • نام اپلیکیشن: Geekbench 5.0.0
 • نسخه: 5.0.0
 • حجم: 119.22 MB
منتشرشده در ۱۲ شهریور, ۱۳۹۸
 • نام اپلیکیشن: Vanilla Pro 1.1.3
 • نسخه: 1.1.3
 • حجم: 8.8MB
منتشرشده در ۱۲ شهریور, ۱۳۹۸
 • نام اپلیکیشن: Qbserve 1.84
 • نسخه: 1.84
 • حجم: 5.4MB
منتشرشده در ۸ شهریور, ۱۳۹۸
 • نام اپلیکیشن: VueScan 9.6.47
 • نسخه: 9.6.47
 • حجم: 10.5 MB
منتشرشده در ۸ شهریور, ۱۳۹۸
 • نام اپلیکیشن: MarsEdit 4.3.4
 • نسخه: 4.3.4
 • حجم: 18.28 MB
منتشرشده در ۵ شهریور, ۱۳۹۸
 • نام اپلیکیشن: Fantastical 2.5.10
 • نسخه: 2.5.10
 • حجم: 18.29 MB
منتشرشده در ۵ شهریور, ۱۳۹۸
 • نام اپلیکیشن: Disk Drill Enterprise 3.7.942
 • نسخه: 3.7.942
 • حجم: 20.93 MB
منتشرشده در ۴ شهریور, ۱۳۹۸
 • نام اپلیکیشن: Visual Studio Code 1.37.1
 • نسخه: 1.37.1
 • حجم: 73.79 MB
منتشرشده در ۳ شهریور, ۱۳۹۸
 • نام اپلیکیشن: Reeder 4.1.2
 • نسخه: 4.1.2
 • حجم: 12.05 MB