منتشرشده در ۱۹ مرداد, ۱۳۹۸
 • نام اپلیکیشن: VMware Fusion Pro 11.1.1 Build 14328561
 • نسخه: 11.1.1 Build 14328561
 • حجم: 492.64 MB
منتشرشده در ۱۹ مرداد, ۱۳۹۸
 • نام اپلیکیشن: Bartender 3.1.2
 • نسخه: 3.1.2
 • حجم: 9.27 MB
منتشرشده در ۱۳ مرداد, ۱۳۹۸
 • نام اپلیکیشن: Sketch 56.3
 • نسخه: 56.3
 • حجم: 54.30 MB
منتشرشده در ۱۳ مرداد, ۱۳۹۸
 • نام اپلیکیشن: Essential Anatomy 5.0.5
 • نسخه: 5.0.5
 • حجم: 697.3 MB
منتشرشده در ۹ مرداد, ۱۳۹۸
 • نام اپلیکیشن: AirMail 3.6.71
 • نسخه: 3.6.71
 • حجم: 55.8 MB
منتشرشده در ۹ مرداد, ۱۳۹۸
 • نام اپلیکیشن: VMware Fusion Pro 11.1.0 Build 13668589
 • نسخه: 11.1.0 Build 13668589
 • حجم: 495.27 MB
منتشرشده در ۷ مرداد, ۱۳۹۸
 • نام اپلیکیشن: AutoCAD 2020.0.1
 • نسخه: 2020.0.1
 • حجم: 501 MB
منتشرشده در ۷ مرداد, ۱۳۹۸
 • نام اپلیکیشن: Paragon NTFS 15.5.53
 • نسخه: 15.5.53
 • حجم: 34.7 MB
منتشرشده در ۳ مرداد, ۱۳۹۸
 • نام اپلیکیشن: Notability 3.1.0
 • نسخه: 3.1.0
 • حجم: 94.58 MB
منتشرشده در ۲ مرداد, ۱۳۹۸
 • نام اپلیکیشن: Bartender 3.1.1
 • نسخه: 3.1.1
 • حجم: 11.09 MB
منتشرشده در ۳۰ تیر, ۱۳۹۸
 • نام اپلیکیشن: Logic Pro X 10.4.6
 • نسخه: 10.4.6
 • حجم: 1.45 GB
منتشرشده در ۲۸ تیر, ۱۳۹۸
 • نام اپلیکیشن: Microsoft Office Standard 2019 v16.27.0
 • نسخه: 16.27.0
 • حجم: 1.45 GB