منتشرشده در ۲۹ مرداد, ۱۳۹۸
 • نام اپلیکیشن: Red Giant PluralEyes 4.1.6
 • نسخه: 4.1.6
 • حجم: 226.4 MB
منتشرشده در ۲۸ مرداد, ۱۳۹۸
 • نام اپلیکیشن: Instagram ++
 • نسخه: Instagram ++
 • حجم: Instagram ++
منتشرشده در ۲۷ مرداد, ۱۳۹۸
 • نام اپلیکیشن: BetterZip 4.2.4 CR2
 • نسخه: 4.2.4
 • حجم: 15.3 MB
منتشرشده در ۲۷ مرداد, ۱۳۹۸
 • نام اپلیکیشن: Sketch 57.1
 • نسخه: 56.3
 • حجم: 54.30 MB
منتشرشده در ۲۲ مرداد, ۱۳۹۸
 • نام اپلیکیشن: Adobe Photoshop CC 2019 v20.0.6
 • نسخه: 20.0.6
 • حجم: 1.76 GB
منتشرشده در ۱۹ مرداد, ۱۳۹۸
 • نام اپلیکیشن: VMware Fusion Pro 11.1.1 Build 14328561
 • نسخه: 11.1.1 Build 14328561
 • حجم: 492.64 MB
منتشرشده در ۱۹ مرداد, ۱۳۹۸
 • نام اپلیکیشن: Bartender 3.1.2
 • نسخه: 3.1.2
 • حجم: 9.27 MB
منتشرشده در ۱۳ مرداد, ۱۳۹۸
 • نام اپلیکیشن: Sketch 56.3
 • نسخه: 56.3
 • حجم: 54.30 MB
منتشرشده در ۱۳ مرداد, ۱۳۹۸
 • نام اپلیکیشن: Essential Anatomy 5.0.5
 • نسخه: 5.0.5
 • حجم: 697.3 MB
منتشرشده در ۹ مرداد, ۱۳۹۸
 • نام اپلیکیشن: AirMail 3.6.71
 • نسخه: 3.6.71
 • حجم: 55.8 MB
منتشرشده در ۹ مرداد, ۱۳۹۸
 • نام اپلیکیشن: VMware Fusion Pro 11.1.0 Build 13668589
 • نسخه: 11.1.0 Build 13668589
 • حجم: 495.27 MB
منتشرشده در ۷ مرداد, ۱۳۹۸
 • نام اپلیکیشن: AutoCAD 2020.0.1
 • نسخه: 2020.0.1
 • حجم: 501 MB