منتشرشده در ۷ مرداد, ۱۳۹۸
 • نام اپلیکیشن: Paragon NTFS 15.5.53
 • نسخه: 15.5.53
 • حجم: 34.7 MB
منتشرشده در ۳ مرداد, ۱۳۹۸
 • نام اپلیکیشن: Notability 3.1.0
 • نسخه: 3.1.0
 • حجم: 94.58 MB
منتشرشده در ۲ مرداد, ۱۳۹۸
 • نام اپلیکیشن: Bartender 3.1.1
 • نسخه: 3.1.1
 • حجم: 11.09 MB
منتشرشده در ۳۰ تیر, ۱۳۹۸
 • نام اپلیکیشن: Logic Pro X 10.4.6
 • نسخه: 10.4.6
 • حجم: 1.45 GB
منتشرشده در ۲۸ تیر, ۱۳۹۸
 • نام اپلیکیشن: Microsoft Office Standard 2019 v16.27.0
 • نسخه: 16.27.0
 • حجم: 1.45 GB