منتشرشده در ۲۸ تیر, ۱۳۹۸
  • نام اپلیکیشن: Adobe Photoshop CC 2019 v20.0.5
  • نسخه: 20.0.5
  • حجم: 1.74 GB