منتشرشده در ۲۰ آبان, ۱۳۹۸
 • نام اپلیکیشن: Adobe Lightroom Classic CC 2020 9.0.0
 • نسخه: 9.0.0
 • حجم: 1.29 GB
منتشرشده در ۱۹ آبان, ۱۳۹۸
 • نام اپلیکیشن: Adobe Illustrator CC 2020 24.0.0.332
 • نسخه: 24.0.0.332
 • حجم: 2.45 GB
منتشرشده در ۱۶ آبان, ۱۳۹۸
 • نام اپلیکیشن: Adobe Photoshop CC 2020 21.0.0.37
 • نسخه: 21.0.0.37
 • حجم: 1.89 GB
منتشرشده در ۳ آبان, ۱۳۹۸
 • نام اپلیکیشن: Adobe Photoshop CC 2019 20.0.7
 • نسخه: 20.0.7
 • حجم: 1.76 GB
منتشرشده در ۱ مهر, ۱۳۹۸
 • نام اپلیکیشن: Adobe XD CC 22.5.12
 • نسخه: 22.5.12
 • حجم: 461 MB
منتشرشده در ۱ مهر, ۱۳۹۸
 • نام اپلیکیشن: Adobe Illustrator CC 2019 23.1
 • نسخه: 23.1
 • حجم: 2.45 GB
منتشرشده در ۱ مهر, ۱۳۹۸
 • نام اپلیکیشن: Adobe Lightroom Classic CC 2019 8.4.1
 • نسخه: 8.4.1
 • حجم: 1.35 GB
منتشرشده در ۱ مهر, ۱۳۹۸
 • نام اپلیکیشن: Adobe Premiere Pro CC 2019 13.1.5
 • نسخه: 13.1.5
 • حجم: 1.86 GB
منتشرشده در ۱۸ شهریور, ۱۳۹۸
 • نام اپلیکیشن: Adobe XD CC 22.2.12
 • نسخه: 22.2.12
 • حجم: 461 MB
منتشرشده در ۱۸ شهریور, ۱۳۹۸
 • نام اپلیکیشن: Adobe Acrobat Pro DC 22.2.12
 • نسخه: 22.2.12
 • حجم: 520 MB
منتشرشده در ۲۳ مرداد, ۱۳۹۸
 • نام اپلیکیشن: Adobe Premiere Pro CC 2019 13.1.2
 • نسخه: 13.1.2
 • حجم: 1.86 GB
منتشرشده در ۲۲ مرداد, ۱۳۹۸
 • نام اپلیکیشن: Adobe After Effects CC 2019 v16.1.3
 • نسخه: 16.1.3
 • حجم: 2.13 GB