منتشرشده در ۴ اردیبهشت, ۱۴۰۰
 • نام اپلیکیشن: MAMP PRO 6.3
 • نسخه: 6.3
 • حجم: 467 MB
منتشرشده در ۱۴ فروردین, ۱۴۰۰
 • نام اپلیکیشن: BBEdit 13.5.5
 • نسخه: 13.5.5
 • حجم: 14 MB
منتشرشده در ۱۴ فروردین, ۱۴۰۰
 • نام اپلیکیشن: Serial 2.0.9
 • نسخه: 2.0.9
 • حجم: 19 MB
منتشرشده در ۶ اسفند, ۱۳۹۹
 • نام اپلیکیشن: Xcode 12.5 Beta 2
 • نسخه: 12.5 Beta 2
 • حجم: 11.5 GB
منتشرشده در ۲۷ بهمن, ۱۳۹۹
 • نام اپلیکیشن: Sublime Text 4 build 4098
 • نسخه: 4098
 • حجم: 32 MB
منتشرشده در ۱۱ بهمن, ۱۳۹۹
 • نام اپلیکیشن: MaciASL 1.5.9
 • نسخه: 1.5.9
 • حجم: 4 MB
منتشرشده در ۸ بهمن, ۱۳۹۹
 • نام اپلیکیشن: Xcode 12.4
 • نسخه: 12.4
 • حجم: 11.5 GB
منتشرشده در ۲۹ دی, ۱۳۹۹
 • نام اپلیکیشن: Xojo 2.1
 • نسخه: 2.1
 • حجم: 880 MB
منتشرشده در ۱ دی, ۱۳۹۹
 • نام اپلیکیشن: Xcode 12.3
 • نسخه: 12.3
 • حجم: 11.5 GB
منتشرشده در ۲۹ آذر, ۱۳۹۹
 • نام اپلیکیشن: OpenCore Configurator 2.19.1.0
 • نسخه: 2.19.1.0
 • حجم: 9 MB
منتشرشده در ۲۹ آذر, ۱۳۹۹
 • نام اپلیکیشن: Visual Studio Code 1.52.1
 • نسخه: 1.52.1
 • حجم: 92 MB
منتشرشده در ۲۱ آذر, ۱۳۹۹
 • نام اپلیکیشن: Transmit 5.7.1
 • نسخه: 5.7.1
 • حجم: 71 MB