منتشرشده در ۲ بهمن, ۱۳۹۸
 • نام اپلیکیشن: Fantastical 2.5.15
 • نسخه: 2.5.15
 • حجم: 18.29 MB
منتشرشده در ۲۳ دی, ۱۳۹۸
 • نام اپلیکیشن: Fantastical 2.5.14
 • نسخه: 2.5.14
 • حجم: 18.29 MB
منتشرشده در ۱۶ مهر, ۱۳۹۸
 • نام اپلیکیشن: Fantastical 2.5.11
 • نسخه: 2.5.11
 • حجم: 18.29 MB
منتشرشده در ۵ شهریور, ۱۳۹۸
 • نام اپلیکیشن: Fantastical 2.5.10
 • نسخه: 2.5.10
 • حجم: 18.29 MB