منتشرشده در ۶ دی, ۱۴۰۰
 • نام اپلیکیشن: Viscosity 1.9.4
 • نسخه: 1.9.4
 • حجم: 20 MB
منتشرشده در ۱۹ آذر, ۱۴۰۰
 • نام اپلیکیشن: macOS Server 5.12
 • نسخه: 5.12
 • حجم: 77 MB
منتشرشده در ۱۲ مهر, ۱۴۰۰
 • نام اپلیکیشن: MAMP PRO 6.5
 • نسخه: 6.5
 • حجم: 475 MB
منتشرشده در ۱۷ تیر, ۱۴۰۰
 • نام اپلیکیشن: Viper FTP 5.7.3
 • نسخه: 5.7.3
 • حجم: 16 MB
منتشرشده در ۱۱ خرداد, ۱۴۰۰
 • نام اپلیکیشن: Free Download Manager 6.14.2
 • نسخه: 6.14.2
 • حجم: 35 MB
منتشرشده در ۱۱ خرداد, ۱۴۰۰
 • نام اپلیکیشن: Transmission 3.00+ 07d385cf44
 • نسخه: 3.00+ 07d385cf44
 • حجم: 7 MB
منتشرشده در ۱۱ خرداد, ۱۴۰۰
 • نام اپلیکیشن: Viper FTP 5.7.2
 • نسخه: 5.7.2
 • حجم: 16 MB
منتشرشده در ۴ اردیبهشت, ۱۴۰۰
 • نام اپلیکیشن: ExpanDrive 7.7.9
 • نسخه: 7.7.9
 • حجم: 141 MB
منتشرشده در ۴ اردیبهشت, ۱۴۰۰
 • نام اپلیکیشن: MAMP PRO 6.3
 • نسخه: 6.3
 • حجم: 467 MB
منتشرشده در ۱۴ فروردین, ۱۴۰۰
 • نام اپلیکیشن: Serial 2.0.9
 • نسخه: 2.0.9
 • حجم: 19 MB
منتشرشده در ۲۷ بهمن, ۱۳۹۹
 • نام اپلیکیشن: Wirecast Pro 14.1.1
 • نسخه: 14.1.1
 • حجم: 200 MB
منتشرشده در ۱۹ بهمن, ۱۳۹۹
 • نام اپلیکیشن: Transmission 3.00+ 090a4b5ff8
 • نسخه: 3.00+ 090a4b5ff8
 • حجم: 6 MB