منتشرشده در ۱۴ مرداد, ۱۴۰۱
 • نام اپلیکیشن: VMware Fusion 22H2 Tech Preview
 • نسخه: 22H2 Tech Preview
 • حجم: 670 MB
منتشرشده در ۶ دی, ۱۴۰۰
 • نام اپلیکیشن: Autodesk AutoCAD 2021
 • نسخه: 2021
 • حجم: 1.3 MB
منتشرشده در ۶ دی, ۱۴۰۰
 • نام اپلیکیشن: Autodesk Maya 2022.2
 • نسخه: 2022.2
 • حجم: 2.3 GB
منتشرشده در ۱۹ آذر, ۱۴۰۰
 • نام اپلیکیشن: Sublime Text 4 build 4123
 • نسخه: 4123
 • حجم: 43 MB
منتشرشده در ۱۹ آذر, ۱۴۰۰
 • نام اپلیکیشن: macOS Server 5.12
 • نسخه: 5.12
 • حجم: 77 MB
منتشرشده در ۲۶ تیر, ۱۴۰۰
 • نام اپلیکیشن: Rhino 7.8.21196.05002
 • نسخه: 7.8.21196.05002
 • حجم: 426 MB
منتشرشده در ۹ خرداد, ۱۴۰۰
 • نام اپلیکیشن: Rhino 7 7.7.21145.13002
 • نسخه: 7.7.21145.13002
 • حجم: 413 MB
منتشرشده در ۲۷ اردیبهشت, ۱۴۰۰
 • نام اپلیکیشن: OmniGraffle Pro 7.18.5
 • نسخه: 7.18.5
 • حجم: 71 MB
منتشرشده در ۱۴ فروردین, ۱۴۰۰
 • نام اپلیکیشن: Rhino 7 7.4.21078.01002
 • نسخه: 7.4.21078.01002
 • حجم: 413 MB
منتشرشده در ۱۴ فروردین, ۱۴۰۰
 • نام اپلیکیشن: PCalc 4.9.2
 • نسخه: 4.9.2
 • حجم: 37 MB
منتشرشده در ۱۴ فروردین, ۱۴۰۰
 • نام اپلیکیشن: VMware Fusion Pro 12.1.1
 • نسخه: 12.1.1
 • حجم: 620 MB
منتشرشده در ۶ اسفند, ۱۳۹۹
 • نام اپلیکیشن: Rhino 7 v7.4.21047
 • نسخه: 7 v7.4.21047
 • حجم: 413 MB