منتشرشده در ۲۶ تیر, ۱۴۰۰
 • نام اپلیکیشن: Rhino 7.8.21196.05002
 • نسخه: 7.8.21196.05002
 • حجم: 426 MB
منتشرشده در ۹ خرداد, ۱۴۰۰
 • نام اپلیکیشن: Rhino 7 7.7.21145.13002
 • نسخه: 7.7.21145.13002
 • حجم: 413 MB
منتشرشده در ۲۷ اردیبهشت, ۱۴۰۰
 • نام اپلیکیشن: OmniGraffle Pro 7.18.5
 • نسخه: 7.18.5
 • حجم: 71 MB
منتشرشده در ۱۴ فروردین, ۱۴۰۰
 • نام اپلیکیشن: Rhino 7 7.4.21078.01002
 • نسخه: 7.4.21078.01002
 • حجم: 413 MB
منتشرشده در ۱۴ فروردین, ۱۴۰۰
 • نام اپلیکیشن: PCalc 4.9.2
 • نسخه: 4.9.2
 • حجم: 37 MB
منتشرشده در ۱۴ فروردین, ۱۴۰۰
 • نام اپلیکیشن: VMware Fusion Pro 12.1.1
 • نسخه: 12.1.1
 • حجم: 620 MB
منتشرشده در ۶ اسفند, ۱۳۹۹
 • نام اپلیکیشن: Rhino 7 v7.4.21047
 • نسخه: 7 v7.4.21047
 • حجم: 413 MB
منتشرشده در ۲۱ بهمن, ۱۳۹۹
 • نام اپلیکیشن: Rhino 7 v7.3.21026.1
 • نسخه: 7.1.20343
 • حجم: 413 MB
منتشرشده در ۱۹ بهمن, ۱۳۹۹
 • نام اپلیکیشن: PCalc 4.8.1
 • نسخه: 4.8.1
 • حجم: 37 MB
منتشرشده در ۲۹ آذر, ۱۳۹۹
 • نام اپلیکیشن: Visual Studio Code 1.52.1
 • نسخه: 1.52.1
 • حجم: 92 MB
منتشرشده در ۲۱ آذر, ۱۳۹۹
 • نام اپلیکیشن: Rhino 7 v7.1.20343
 • نسخه: 7.1.20343
 • حجم: 413 MB
منتشرشده در ۵ آذر, ۱۳۹۹
 • نام اپلیکیشن: PlistEdit Pro 1.9.2
 • نسخه: 1.9.2
 • حجم: 8 MB