منتشرشده در ۲۶ مرداد, ۱۴۰۰
 • نام اپلیکیشن: Adobe Premiere Pro 2021 15.4
 • نسخه: 15.4
 • حجم: 2.2 GB
منتشرشده در ۱۶ مرداد, ۱۴۰۰
 • نام اپلیکیشن: HandBrake 1.4.0
 • نسخه: 1.4.0
 • حجم: 38 MB
منتشرشده در ۱۷ تیر, ۱۴۰۰
 • نام اپلیکیشن: Motion 5.5.2
 • نسخه: 5.5.2
 • حجم: 2.4 GB
منتشرشده در ۱۷ تیر, ۱۴۰۰
 • نام اپلیکیشن: Compressor 4.5.3
 • نسخه: 4.5.3
 • حجم: 322 MB
منتشرشده در ۸ تیر, ۱۴۰۰
 • نام اپلیکیشن: ScreenFlow 10.0.2
 • نسخه: 10.0.2
 • حجم: 90 MB
منتشرشده در ۱۹ اردیبهشت, ۱۴۰۰
 • نام اپلیکیشن: Adobe Premiere Pro 2021 15.4
 • نسخه: 15.4
 • حجم: 2.2 GB
منتشرشده در ۴ اردیبهشت, ۱۴۰۰
 • نام اپلیکیشن: Wondershare Filmora X 10.2.1.13
 • نسخه: 10.2.1.13
 • حجم: 281 MB
منتشرشده در ۱۴ فروردین, ۱۴۰۰
 • نام اپلیکیشن: Wondershare Filmora X 10.2.0.31
 • نسخه: 10.2.0.31
 • حجم: 281 MB
منتشرشده در ۱۴ فروردین, ۱۴۰۰
 • نام اپلیکیشن: Movist Pro 2.6.7
 • نسخه: 2.6.7
 • حجم: 55.03 MB
منتشرشده در ۲ فروردین, ۱۴۰۰
 • نام اپلیکیشن: Adobe Premiere Pro 2021 15.0
 • نسخه: 2021 15.0
 • حجم: 2.2 GB
منتشرشده در ۲۵ اسفند, ۱۳۹۹
 • نام اپلیکیشن: Motion 5.5.1
 • نسخه: 5.5.1
 • حجم: 2.3 GB
منتشرشده در ۲۲ اسفند, ۱۳۹۹
 • نام اپلیکیشن: Compressor 4.5.2
 • نسخه: 4.5.2
 • حجم: 304 MB