منتشرشده در ۷ مهر, ۱۳۹۹
 • نام اپلیکیشن: Compressor 4.4.8
 • نسخه: 4.4.8
 • حجم: 279 MB
منتشرشده در ۷ شهریور, ۱۳۹۹
 • نام اپلیکیشن: Motion 5.4.6
 • نسخه: 5.4.6
 • حجم: 2.3 GB
منتشرشده در ۷ شهریور, ۱۳۹۹
 • نام اپلیکیشن: Compressor 4.4.7
 • نسخه: 4.4.7
 • حجم: 276 MB
منتشرشده در ۱۰ مرداد, ۱۳۹۹
 • نام اپلیکیشن: Adobe Premiere Pro CC 2020 14.3.1
 • نسخه: 2020 14.3.1
 • حجم: 1.95 GB
منتشرشده در ۳ خرداد, ۱۳۹۹
 • نام اپلیکیشن: DaVinci Resolve Studio 16.2.2
 • نسخه: 16.2.2
 • حجم: 1.28 GB
منتشرشده در ۲۶ بهمن, ۱۳۹۸
 • نام اپلیکیشن: QLab Pro 4.6.1
 • نسخه: 4.6.1
 • حجم: 15 MB
منتشرشده در ۱۷ بهمن, ۱۳۹۸
 • نام اپلیکیشن: Elmedia Player Pro 7.9
 • نسخه: 7.9
 • حجم: 59 MB
منتشرشده در ۱۲ بهمن, ۱۳۹۸
 • نام اپلیکیشن: Permute 3.4.3
 • نسخه: 3.4.3
 • حجم: 58 MB
منتشرشده در ۲ بهمن, ۱۳۹۸
 • نام اپلیکیشن: Adobe Premiere Pro CC 2020 14.0.1
 • نسخه: 2020 14.0.1
 • حجم: 1.95 GB
منتشرشده در ۲۸ دی, ۱۳۹۸
 • نام اپلیکیشن: LUT Utility 1.44
 • نسخه: 1.44
 • حجم: 62.91 MB
منتشرشده در ۲۳ دی, ۱۳۹۸
 • نام اپلیکیشن: IINA 1.0.5
 • نسخه: 1.0.5
 • حجم: 40 MB
منتشرشده در ۲۳ دی, ۱۳۹۸
 • نام اپلیکیشن: HandBrake 1.3.1
 • نسخه: 1.3.1
 • حجم: 21 MB