منتشرشده در ۲۷ آبان, ۱۳۹۹
 • نام اپلیکیشن: Motion 5.5
 • نسخه: 5.5
 • حجم: 2.3 GB
منتشرشده در ۲۵ آبان, ۱۳۹۹
 • نام اپلیکیشن: Compressor 4.5
 • نسخه: 4.5
 • حجم: 304 MB
منتشرشده در ۴ آبان, ۱۳۹۹
 • نام اپلیکیشن: Adobe Premiere Pro CC 2020 14.5
 • نسخه: 14.5
 • حجم: 1.98 GB
منتشرشده در ۱ آبان, ۱۳۹۹
 • نام اپلیکیشن: Elmedia Player Pro 7.15
 • نسخه: 7.15
 • حجم: 64 MB
منتشرشده در ۲۷ مهر, ۱۳۹۹
 • نام اپلیکیشن: Wondershare Filmora X 10.0.0.61
 • نسخه: 10.0.0.61
 • حجم: 291 MB
منتشرشده در ۲۷ مهر, ۱۳۹۹
 • نام اپلیکیشن: IINA 1.1.0
 • نسخه: 1.1.0
 • حجم: 42 MB
منتشرشده در ۱۲ مهر, ۱۳۹۹
 • نام اپلیکیشن: Movist Pro 2.4.3
 • نسخه: 2.4.3
 • حجم: 55.03 MB
منتشرشده در ۷ مهر, ۱۳۹۹
 • نام اپلیکیشن: Adobe Premiere Pro CC 2020 14.4
 • نسخه: 14.4
 • حجم: 1.96 GB
منتشرشده در ۷ مهر, ۱۳۹۹
 • نام اپلیکیشن: Motion 5.4.7
 • نسخه: 5.4.7
 • حجم: 2.3 GB
منتشرشده در ۷ مهر, ۱۳۹۹
 • نام اپلیکیشن: Compressor 4.4.8
 • نسخه: 4.4.8
 • حجم: 279 MB
منتشرشده در ۷ شهریور, ۱۳۹۹
 • نام اپلیکیشن: Motion 5.4.6
 • نسخه: 5.4.6
 • حجم: 2.3 GB
منتشرشده در ۷ شهریور, ۱۳۹۹
 • نام اپلیکیشن: Compressor 4.4.7
 • نسخه: 4.4.7
 • حجم: 276 MB