منتشرشده در ۶ دی, ۱۳۹۸
 • نام اپلیکیشن: DaVinci Resolve Studio 16.1.2
 • نسخه: 16.1.2
 • حجم: 1.27 GB
منتشرشده در ۲۹ آذر, ۱۳۹۸
 • نام اپلیکیشن: ScreenFlow 9.0.1
 • نسخه: 9.0.1
 • حجم: 58.7 MB
منتشرشده در ۲۹ آذر, ۱۳۹۸
 • نام اپلیکیشن: Frammer X 1.10
 • نسخه: 1.10
 • حجم: 2.3MB
منتشرشده در ۱۳ آذر, ۱۳۹۸
 • نام اپلیکیشن: Movist Pro 2.2.13
 • نسخه: 2.2.13
 • حجم: 55.03 MB
منتشرشده در ۱۰ آذر, ۱۳۹۸
 • نام اپلیکیشن: AirParrot 2.7.3
 • نسخه: 2.7.3
 • حجم: 19 MB
منتشرشده در ۲۳ آبان, ۱۳۹۸
 • نام اپلیکیشن: DaVinci Resolve Studio 16.1.1.005
 • نسخه: 16.1.1.005
 • حجم: 1.44 GB
منتشرشده در ۲۳ آبان, ۱۳۹۸
 • نام اپلیکیشن: ScreenFlow 9.0
 • نسخه: 9.0
 • حجم: 63 MB
منتشرشده در ۱۶ مهر, ۱۳۹۸
 • نام اپلیکیشن: Motion 5.4.4
 • نسخه: 5.4.4
 • حجم: 2.3 GB
منتشرشده در ۱۶ مهر, ۱۳۹۸
 • نام اپلیکیشن: Compressor 4.4.5
 • نسخه: 4.4.5
 • حجم: 324.2 MB
منتشرشده در ۱۲ مهر, ۱۳۹۸
 • نام اپلیکیشن: Movist Pro 2.2.9
 • نسخه: 2.2.9
 • حجم: 55.03 MB
منتشرشده در ۱ مهر, ۱۳۹۸
 • نام اپلیکیشن: Adobe Premiere Pro CC 2019 13.1.5
 • نسخه: 13.1.5
 • حجم: 1.86 GB
منتشرشده در ۳۰ مرداد, ۱۳۹۸
 • نام اپلیکیشن: Movist Pro 2.2.6
 • نسخه: 2.2.6
 • حجم: 55.03 MB