منتشرشده در ۱۲ مهر, ۱۳۹۸
 • نام اپلیکیشن: Movist Pro 2.2.9
 • نسخه: 2.2.9
 • حجم: 55.03 MB
منتشرشده در ۱ مهر, ۱۳۹۸
 • نام اپلیکیشن: Adobe Premiere Pro CC 2019 13.1.5
 • نسخه: 13.1.5
 • حجم: 1.86 GB
منتشرشده در ۳۰ مرداد, ۱۳۹۸
 • نام اپلیکیشن: Movist Pro 2.2.6
 • نسخه: 2.2.6
 • حجم: 55.03 MB
منتشرشده در ۲۳ مرداد, ۱۳۹۸
 • نام اپلیکیشن: Adobe Premiere Pro CC 2019 13.1.2
 • نسخه: 13.1.2
 • حجم: 1.86 GB
منتشرشده در ۲۲ مرداد, ۱۳۹۸
 • نام اپلیکیشن: Movist Pro 2.2.5
 • نسخه: 2.2.5
 • حجم: 55.03 MB
منتشرشده در ۱۷ مرداد, ۱۳۹۸
 • نام اپلیکیشن: Wondershare Filmora 9.2.0.35
 • نسخه: 9.2.0.35
 • حجم: 274 MB