منتشرشده در ۲۷ بهمن, ۱۳۹۹
 • نام اپلیکیشن: NeoOffice 2017.25
 • نسخه: 2017.25
 • حجم: 260 MB
منتشرشده در ۱۹ بهمن, ۱۳۹۹
 • نام اپلیکیشن: Wondershare Filmora X 10.1.9.18
 • نسخه: 10.1.9.18
 • حجم: 280 MB
منتشرشده در ۲۹ دی, ۱۳۹۹
 • نام اپلیکیشن: MarsEdit 4.4.11
 • نسخه: 4.4.11
 • حجم: 25 MB
منتشرشده در ۲۸ دی, ۱۳۹۹
 • نام اپلیکیشن: Things 3.13.8
 • نسخه: 3.13.8
 • حجم: 32 MB
منتشرشده در ۲۸ دی, ۱۳۹۹
 • نام اپلیکیشن: Camtasia 2020.0.13
 • نسخه: 2020.0.13
 • حجم: 570 MB
منتشرشده در ۴ دی, ۱۳۹۹
 • نام اپلیکیشن: Microsoft Office Standard 2019 16.44.0
 • نسخه: 16.44.0
 • حجم: 1.7 GB
منتشرشده در ۱ دی, ۱۳۹۹
 • نام اپلیکیشن: Adobe Acrobat Pro DC 20.013.20074
 • نسخه: 20.013.20074
 • حجم: 690 MB
منتشرشده در ۱ دی, ۱۳۹۹
 • نام اپلیکیشن: Adobe Premiere Pro 2020 14.7
 • نسخه: 14.7
 • حجم: 1.98 GB
منتشرشده در ۲۹ آذر, ۱۳۹۹
 • نام اپلیکیشن: MarsEdit 4.4.10
 • نسخه: 4.4.10
 • حجم: 25 MB
منتشرشده در ۲۹ آذر, ۱۳۹۹
 • نام اپلیکیشن: NeoOffice 2017.23
 • نسخه: 2017.23
 • حجم: 260 MB
منتشرشده در ۲۹ آذر, ۱۳۹۹
 • نام اپلیکیشن: ScreenFlow 9.0.6 CR2
 • نسخه: 9.0.6 CR2
 • حجم: 66 MB
منتشرشده در ۲۹ آذر, ۱۳۹۹
 • نام اپلیکیشن: Visual Studio Code 1.52.1
 • نسخه: 1.52.1
 • حجم: 92 MB