منتشرشده در ۱۸ آذر, ۱۳۹۹
 • نام اپلیکیشن: Things 3.13.6
 • نسخه: 3.13.6
 • حجم: 32 MB
منتشرشده در ۲ آذر, ۱۳۹۹
 • نام اپلیکیشن: Adobe Acrobat Pro DC 20.013.20064
 • نسخه: 20.013.20064
 • حجم: 690 MB
منتشرشده در ۲ آذر, ۱۳۹۹
 • نام اپلیکیشن: Adobe Premiere Pro 2020 14.6
 • نسخه: 14.6
 • حجم: 1.98 GB
منتشرشده در ۲ آذر, ۱۳۹۹
 • نام اپلیکیشن: Adobe After Effects 2020 17.5.1
 • نسخه: 17.5.1
 • حجم: 4.05 GB
منتشرشده در ۱۰ آبان, ۱۳۹۹
 • نام اپلیکیشن: MarsEdit 4.4.4
 • نسخه: 4.4.4
 • حجم: 18.28 MB
منتشرشده در ۴ آبان, ۱۳۹۹
 • نام اپلیکیشن: Adobe Premiere Pro CC 2020 14.5
 • نسخه: 14.5
 • حجم: 1.98 GB
منتشرشده در ۴ آبان, ۱۳۹۹
 • نام اپلیکیشن: Adobe After Effects CC 2020 17.5
 • نسخه: 2020 17.5
 • حجم: 4.05 GB
منتشرشده در ۱ آبان, ۱۳۹۹
 • نام اپلیکیشن: Piezo 1.6.6
 • نسخه: 1.6.6
 • حجم: 11 MB
منتشرشده در ۲۷ مهر, ۱۳۹۹
 • نام اپلیکیشن: Wondershare Filmora X 10.0.0.61
 • نسخه: 10.0.0.61
 • حجم: 291 MB
منتشرشده در ۲۷ مهر, ۱۳۹۹
 • نام اپلیکیشن: PDF Expert 2.5.12
 • نسخه: 2.5.12
 • حجم: 68 MB
منتشرشده در ۲۵ مهر, ۱۳۹۹
 • نام اپلیکیشن: Wondershare PDFelement Pro 7.6.1
 • نسخه: 7.6.1
 • حجم: 590 MB
منتشرشده در ۲۵ مهر, ۱۳۹۹
 • نام اپلیکیشن: Microsoft Office 2019 for Mac VL 16.42
 • نسخه: 16.42
 • حجم: 1.47 GB