منتشرشده در ۳۰ شهریور, ۱۳۹۸
 • نام اپلیکیشن: NeoOffice 2017.17
 • نسخه: 2017.17
 • حجم: 269.46 MB
منتشرشده در ۸ شهریور, ۱۳۹۸
 • نام اپلیکیشن: MarsEdit 4.3.4
 • نسخه: 4.3.4
 • حجم: 18.28 MB
منتشرشده در ۴ شهریور, ۱۳۹۸
 • نام اپلیکیشن: Visual Studio Code 1.37.1
 • نسخه: 1.37.1
 • حجم: 73.79 MB
منتشرشده در ۳ شهریور, ۱۳۹۸
 • نام اپلیکیشن: djay Pro 2.0.14
 • نسخه: 2.0.14
 • حجم: 270.6 MB
منتشرشده در ۳۰ مرداد, ۱۳۹۸
 • نام اپلیکیشن: Luminar Flex 1.1.0
 • نسخه: 1.1.0
 • حجم: 238.83 MB
منتشرشده در ۲۳ مرداد, ۱۳۹۸
 • نام اپلیکیشن: Adobe Premiere Pro CC 2019 13.1.2
 • نسخه: 13.1.2
 • حجم: 1.86 GB
منتشرشده در ۲۲ مرداد, ۱۳۹۸
 • نام اپلیکیشن: Adobe After Effects CC 2019 v16.1.3
 • نسخه: 16.1.3
 • حجم: 2.13 GB
منتشرشده در ۱۷ مرداد, ۱۳۹۸
 • نام اپلیکیشن: Wondershare Filmora 9.2.0.35
 • نسخه: 9.2.0.35
 • حجم: 274 MB
منتشرشده در ۲۸ تیر, ۱۳۹۸
 • نام اپلیکیشن: Adobe CC Master Collection 2019
 • نسخه: 2019
 • حجم: 35.27 GB
منتشرشده در ۲۸ تیر, ۱۳۹۸
 • نام اپلیکیشن: Microsoft Office Standard 2019 v16.27.0
 • نسخه: 16.27.0
 • حجم: 1.45 GB