منتشرشده در ۱۴ فروردین, ۱۴۰۰
 • نام اپلیکیشن: Movist Pro 2.6.7
 • نسخه: 2.6.7
 • حجم: 55.03 MB
منتشرشده در ۲۷ بهمن, ۱۳۹۹
 • نام اپلیکیشن: Wirecast Pro 14.1.1
 • نسخه: 14.1.1
 • حجم: 200 MB
منتشرشده در ۱۸ آذر, ۱۳۹۹
 • نام اپلیکیشن: Elmedia Player PRO 7.17
 • نسخه: 7.17
 • حجم: 64 MB
منتشرشده در ۱ آبان, ۱۳۹۹
 • نام اپلیکیشن: Elmedia Player Pro 7.15
 • نسخه: 7.15
 • حجم: 64 MB
منتشرشده در ۲۷ مهر, ۱۳۹۹
 • نام اپلیکیشن: IINA 1.1.0
 • نسخه: 1.1.0
 • حجم: 42 MB
منتشرشده در ۲۵ مهر, ۱۳۹۹
 • نام اپلیکیشن: 4K Video Downloader 4.13.2
 • نسخه: 4.13.2
 • حجم: 113 MB
منتشرشده در ۱۲ مهر, ۱۳۹۹
 • نام اپلیکیشن: Movist Pro 2.4.3
 • نسخه: 2.4.3
 • حجم: 55.03 MB
منتشرشده در ۱۹ شهریور, ۱۳۹۹
 • نام اپلیکیشن: Toast Titanium 17.4
 • نسخه: 17.4
 • حجم: 382 MB
منتشرشده در ۱ اسفند, ۱۳۹۸
 • نام اپلیکیشن: Downcast 2.9.44
 • نسخه: 2.9.44
 • حجم: 29 MB
منتشرشده در ۱۷ بهمن, ۱۳۹۸
 • نام اپلیکیشن: Elmedia Player Pro 7.9
 • نسخه: 7.9
 • حجم: 59 MB
منتشرشده در ۲۳ دی, ۱۳۹۸
 • نام اپلیکیشن: IINA 1.0.5
 • نسخه: 1.0.5
 • حجم: 40 MB
منتشرشده در ۱۷ دی, ۱۳۹۸
 • نام اپلیکیشن: Movist Pro 2.2.15
 • نسخه: 2.2.15
 • حجم: 55.03 MB