منتشرشده در ۱۷ تیر, ۱۴۰۰
 • نام اپلیکیشن: Feeder 4.2.2
 • نسخه: 4.2.2
 • حجم: 13 MB
منتشرشده در ۴ اردیبهشت, ۱۴۰۰
 • نام اپلیکیشن: Feeder 4.1.2
 • نسخه: 4.1.2
 • حجم: 12 MB
منتشرشده در ۱۱ دی, ۱۳۹۹
 • نام اپلیکیشن: Feeder 4.0.5
 • نسخه: 4.0.5
 • حجم: 9 MB
منتشرشده در ۲۹ آذر, ۱۳۹۹
 • نام اپلیکیشن: iCareFone for WhatsApp Transfer 2.5.0.17
 • نسخه: 2.5.0.17
 • حجم: 53 MB
منتشرشده در ۲۹ مرداد, ۱۳۹۸
 • نام اپلیکیشن: WhatsApp 0.3.4375
 • نسخه: 0.3.4375
 • حجم: 108.6 MB