منتشرشده در ۲۵ تیر, ۱۳۹۸
  • نام اپلیکیشن: Final Cut Pro 10.4.6
  • نسخه: 10.4.6
  • حجم: 3 GB
منتشرشده در ۲۴ تیر, ۱۳۹۸
  • نام اپلیکیشن: Pixelmator Pro 1.3.4
  • نسخه: 1.3.4
  • حجم: 171.5 MB