منتشرشده در ۳۰ تیر, ۱۳۹۸
 • نام اپلیکیشن: Sketch 55.2
 • نسخه: 55.2
 • حجم: 50.34 MB
منتشرشده در ۲۸ تیر, ۱۳۹۸
 • نام اپلیکیشن: Adobe CC Master Collection 2019
 • نسخه: 2019
 • حجم: 35.27 GB
منتشرشده در ۲۸ تیر, ۱۳۹۸
 • نام اپلیکیشن: Adobe Photoshop CC 2019 v20.0.5
 • نسخه: 20.0.5
 • حجم: 1.74 GB
منتشرشده در ۲۵ تیر, ۱۳۹۸
 • نام اپلیکیشن: Final Cut Pro 10.4.6
 • نسخه: 10.4.6
 • حجم: 3 GB
منتشرشده در ۲۴ تیر, ۱۳۹۸
 • نام اپلیکیشن: Pixelmator Pro 1.3.4
 • نسخه: 1.3.4
 • حجم: 171.5 MB