منتشرشده در ۲۳ مرداد, ۱۳۹۸
 • نام اپلیکیشن: Adobe Premiere Pro CC 2019 13.1.2
 • نسخه: 13.1.2
 • حجم: 1.86 GB
منتشرشده در ۲۲ مرداد, ۱۳۹۸
 • نام اپلیکیشن: Adobe After Effects CC 2019 v16.1.3
 • نسخه: 16.1.3
 • حجم: 2.13 GB
منتشرشده در ۲۲ مرداد, ۱۳۹۸
 • نام اپلیکیشن: Adobe Lightroom Classic CC 2019 v8.4
 • نسخه: 8.4
 • حجم: 1.35 GB
منتشرشده در ۲۲ مرداد, ۱۳۹۸
 • نام اپلیکیشن: Adobe Photoshop CC 2019 v20.0.6
 • نسخه: 20.0.6
 • حجم: 1.76 GB
منتشرشده در ۱۷ مرداد, ۱۳۹۸
 • نام اپلیکیشن: Wondershare Filmora 9.2.0.35
 • نسخه: 9.2.0.35
 • حجم: 274 MB
منتشرشده در ۱۳ مرداد, ۱۳۹۸
 • نام اپلیکیشن: Sketch 56.3
 • نسخه: 56.3
 • حجم: 54.30 MB
منتشرشده در ۷ مرداد, ۱۳۹۸
 • نام اپلیکیشن: Adobe XD CC 21.2.12.1
 • نسخه: 21.2.12.1
 • حجم: 464.3 MB
منتشرشده در ۳ مرداد, ۱۳۹۸
 • نام اپلیکیشن: MAXON CINEMA 4D Studio
 • نسخه: R20
 • حجم: 766 MB
منتشرشده در ۲ مرداد, ۱۳۹۸
 • نام اپلیکیشن: Lightroom Classic CC 2019 v8.3
 • نسخه: 8.3
 • حجم: 1.31 GB
منتشرشده در ۲ مرداد, ۱۳۹۸
 • نام اپلیکیشن: Icons8 5.6.9
 • نسخه: 5.6.9
 • حجم: 130.6 MB
منتشرشده در ۲ مرداد, ۱۳۹۸
 • نام اپلیکیشن: Sketch 56
 • نسخه: 56
 • حجم: 54.36 MB
منتشرشده در ۳۰ تیر, ۱۳۹۸
 • نام اپلیکیشن: Sketch 55.2
 • نسخه: 55.2
 • حجم: 50.34 MB