منتشرشده در ۴ اردیبهشت, ۱۴۰۰
 • نام اپلیکیشن: Wondershare Filmora X 10.2.1.13
 • نسخه: 10.2.1.13
 • حجم: 281 MB
منتشرشده در ۱۴ فروردین, ۱۴۰۰
 • نام اپلیکیشن: Rhino 7 7.4.21078.01002
 • نسخه: 7.4.21078.01002
 • حجم: 413 MB
منتشرشده در ۱۴ فروردین, ۱۴۰۰
 • نام اپلیکیشن: Sketch 71.1
 • نسخه: 71.1
 • حجم: 65 MB
منتشرشده در ۱۴ فروردین, ۱۴۰۰
 • نام اپلیکیشن: Wondershare Filmora X 10.2.0.31
 • نسخه: 10.2.0.31
 • حجم: 281 MB
منتشرشده در ۱۴ فروردین, ۱۴۰۰
 • نام اپلیکیشن: Luminar 4.3.3
 • نسخه: 4.3.3
 • حجم: 408 MB
منتشرشده در ۲ فروردین, ۱۴۰۰
 • نام اپلیکیشن: Sketch 71
 • نسخه: 71
 • حجم: 65 MB
منتشرشده در ۲ فروردین, ۱۴۰۰
 • نام اپلیکیشن: Adobe Photoshop 2021 22.3
 • نسخه: 2021 22.3
 • حجم: 4.07 GB
منتشرشده در ۲ فروردین, ۱۴۰۰
 • نام اپلیکیشن: Adobe After Effects 2021 18.0
 • نسخه: 2021 18.0
 • حجم: 4.62 GB
منتشرشده در ۲ فروردین, ۱۴۰۰
 • نام اپلیکیشن: Adobe Premiere Pro 2021 15.0
 • نسخه: 2021 15.0
 • حجم: 2.2 GB
منتشرشده در ۲ فروردین, ۱۴۰۰
 • نام اپلیکیشن: Adobe Acrobat Pro DC 21.001.20145
 • نسخه: 21.001.20145
 • حجم: 690 MB
منتشرشده در ۲ فروردین, ۱۴۰۰
 • نام اپلیکیشن: Adobe Illustrator CC 2021 25.2.1
 • نسخه: 2021 25.2.1
 • حجم: 1.89 GB
منتشرشده در ۲ فروردین, ۱۴۰۰
 • نام اپلیکیشن: Adobe Lightroom Classic CC 2021 10.2
 • نسخه: 2021 10.2
 • حجم: 1.7 GB