منتشرشده در ۲۲ مرداد, ۱۳۹۸
 • نام اپلیکیشن: BBEdit 12.6.6
 • نسخه: 12.6.6
 • حجم: 21.08 MB
منتشرشده در ۱۹ مرداد, ۱۳۹۸
 • نام اپلیکیشن: Paste 2.4.4
 • نسخه: 2.4.4
 • حجم: 17.1 MB
منتشرشده در ۱۹ مرداد, ۱۳۹۸
 • نام اپلیکیشن: VMware Fusion Pro 11.1.1 Build 14328561
 • نسخه: 11.1.1 Build 14328561
 • حجم: 492.64 MB
منتشرشده در ۱۹ مرداد, ۱۳۹۸
 • نام اپلیکیشن: Bartender 3.1.2
 • نسخه: 3.1.2
 • حجم: 9.27 MB
منتشرشده در ۱۷ مرداد, ۱۳۹۸
 • نام اپلیکیشن: OnyX 3.6.5
 • نسخه: 3.6.5
 • حجم: 5 MB
منتشرشده در ۱۵ مرداد, ۱۳۹۸
 • نام اپلیکیشن: AnyTrans for iOS 7.7.0
 • نسخه: 7.7.0
 • حجم: 98.55 MB
منتشرشده در ۱۵ مرداد, ۱۳۹۸
 • نام اپلیکیشن: Deeper 2.4.7
 • نسخه: 2.4.7
 • حجم: 9 MB
منتشرشده در ۱۵ مرداد, ۱۳۹۸
 • نام اپلیکیشن: macOS Catalina DP 5 (19A526h)
 • نسخه: 10.15 DP5 Build (19A526h)
 • حجم: 6.36 GB
منتشرشده در ۱۳ مرداد, ۱۳۹۸
 • نام اپلیکیشن: iMazing 2.9.13 (10820) CR2
 • نسخه: 2.9.13 (10820) CR2
 • حجم: 120.54 MB
منتشرشده در ۱۳ مرداد, ۱۳۹۸
 • نام اپلیکیشن: Sketch 56.3
 • نسخه: 56.3
 • حجم: 54.30 MB
منتشرشده در ۹ مرداد, ۱۳۹۸
 • نام اپلیکیشن: BetterTouchTool 3.167
 • نسخه: 3.167
 • حجم: 23.97 MB
منتشرشده در ۹ مرداد, ۱۳۹۸
 • نام اپلیکیشن: AirMail 3.6.71
 • نسخه: 3.6.71
 • حجم: 55.8 MB