منتشرشده در ۲۹ فروردین, ۱۴۰۲
  • نام اپلیکیشن: Xcode 14.3
  • نسخه: 14.3
  • حجم: 7.15 GB
منتشرشده در ۷ اسفند, ۱۴۰۱
  • نام اپلیکیشن: Xcode 14.2
  • نسخه: 14.2
  • حجم: 7.15 GB