منتشرشده در ۵ آذر, ۱۳۹۹
 • نام اپلیکیشن: Sketch 70.1
 • نسخه: 70.1
 • حجم: 62 MB
منتشرشده در ۲۹ آبان, ۱۳۹۹
 • نام اپلیکیشن: Sketch 70
 • نسخه: 70
 • حجم: 62 MB
منتشرشده در ۱۰ آبان, ۱۳۹۹
 • نام اپلیکیشن: Sketch 69.2
 • نسخه: 69.2
 • حجم: 53 MB
منتشرشده در ۱ آبان, ۱۳۹۹
 • نام اپلیکیشن: Sketch 69.1
 • نسخه: 69.1
 • حجم: 53 MB