منتشرشده در ۸ اسفند, ۱۴۰۰
 • نام اپلیکیشن: SketchUp Pro 2022 22.0.353 arm64
 • نسخه: 2022 22.0.353 arm64
 • حجم: 870 MB
منتشرشده در ۲۳ بهمن, ۱۴۰۰
 • نام اپلیکیشن: SketchUp Pro 2022 22.0.315
 • نسخه: 2022 22.0.315
 • حجم: 870 MB
منتشرشده در ۶ دی, ۱۴۰۰
 • نام اپلیکیشن: Viscosity 1.9.4
 • نسخه: 1.9.4
 • حجم: 20 MB
منتشرشده در ۳۰ مهر, ۱۴۰۰
 • نام اپلیکیشن: Motion 5.6
 • نسخه: 5.6
 • حجم: 2.45 GB
منتشرشده در ۳۰ مهر, ۱۴۰۰
 • نام اپلیکیشن: Logic Pro 10.7
 • نسخه: 10.7
 • حجم: 1.11 GB
منتشرشده در ۱۴ مهر, ۱۴۰۰
 • نام اپلیکیشن: SIMUnlocker 1.5.0
 • نسخه: 1.5.0
 • حجم: 22 MB
منتشرشده در ۱ شهریور, ۱۴۰۰
 • نام اپلیکیشن: SketchUp Pro 21.1.298
 • نسخه: 21.1.298
 • حجم: 800 MB
منتشرشده در ۲۶ تیر, ۱۴۰۰
 • نام اپلیکیشن: Logic Pro 10.6.3
 • نسخه: 10.6.3
 • حجم: 1.11 GB
منتشرشده در ۱۷ تیر, ۱۴۰۰
 • نام اپلیکیشن: Motion 5.5.2
 • نسخه: 5.5.2
 • حجم: 2.4 GB
منتشرشده در ۴ اردیبهشت, ۱۴۰۰
 • نام اپلیکیشن: Multitouch 1.24.9
 • نسخه: 1.24.9
 • حجم: 19 MB
منتشرشده در ۴ اردیبهشت, ۱۴۰۰
 • نام اپلیکیشن: ExpanDrive 7.7.9
 • نسخه: 7.7.9
 • حجم: 141 MB